Трой седеше тихо на пътническата седалка, докато Меган караше.Очевидно беше ядосана и имаше основателна причина да бъде.Тази вечер мина ужасно.Първо той закъсня да се приготвя, когато тя дойде да го вземе и го намери да гледа мръсен филм.Тя можеше да каже, че току-що се е събудил от дрямка, тичаше наоколо, грабвайки дрехите си и скочи под душа, докато тя нетърпеливо го чакаше във всекидневната.Тя приготви дрехите му за него и бързо се облече пред себе си.Обикновено той се вълнуваше, когато беше гол с нея, но този път се чувстваше само нервен и уплашен.Познаваше я достатъчно добре, за да знае настроенията й и тази вечер беше твърде близо до напляскане, за да не гледа как се държи около нея.За съжаление това беше по-лесно да се каже, отколкото да се направи.На вечеря той разказа история, която тя смятала за неподходяща и вместо да се извини, продължи да я вражди.Когато тя спомена за закъснението му, той изглеждаше по-скоро отбранителен, отколкото извинителен.„Не виждам какво толкова не е наред“, каза й той.— Не закъснях толкова.— Не е това въпросът — каза тя яростно.„Имахме планове и ти имаше време да бъдеш готов. Вместо да дойдеш навреме, ти го пренебрегна и ме накара да изчакам, което ни накара по-късно.

Беше много невнимателно.“Тя очевидно беше разстроена, но Трой продължи да я дразни, без да знае колко сериозна е тя.В края на храненето, докато тя се навеждаше, за да вземе паднала обица, той не успя да устои на вида на задната й част в тясната рокля и открито я докосна с длан.Действието я изненада и я тласна напред към съседната маса.Тя падна неловко и се завъртя в килима.Краката й се разтвориха и Трой видя бързо розовите памучни бикини, които носеше, преди да кацне с глух удар.Имаше време и място за всичко и въпреки че Меган не се притесняваше от това, че Трой докосва задника й, той би трябвало да знае по-добре, отколкото да натиска, когато тя е разстроена от него.Изправяйки се, тя го заключи с блясък, който можеше да ряза диаманти.Усети как сърцето му спира, тъй като знаеше какво означават те.Надяваше се само, че е достатъчно спокойна да изчака, докато се приберат.Тя го фиксира с остър пръст, осъзнавайки, че всички очи в стаята са вперени в тях и отчаяно се опитваше да се събере."Храненето свърши. Ще бъда в колата.
Погрижете се за това и излезте да ме видите."След като цвета на лицето му изтече, Трой кимна, ровейки се в думите на извинение.Преди той да успее да каже нещо, тя вече се беше обърнала и тръгна към вратата с решителна крачка.Тяхната сервитьорка, която наблюдаваше отзад, бързо се приближи.Изглеждаше шокирана и загрижена."Всичко наред ли е?"Той кимна и извади шепа банкноти от джоба си.Усещаше как се изчервява сега и само се надяваше, че тя не забеляза."Това ли ще бъде всичко?"— попита го тя почти дразнещо.Като й подаде купчината банкноти, той се обърна, преди тя да успее да направи ресто.Той не знаеше колко точно й даде, но знаеше, че бакшишът й е повече от щедър.— Някой е в беда.Когато се обърна, за да погледне назад, той я видя да му се усмихва злобно.На връщане тя не му обърна внимание.Дори когато той я гледаше с най-милия поглед, който можеше, тя само бръкна между тях и силно дръпна лоста.Повечето нощи се стопяваше, когато той я погледна и го привлече към себе си с дълбока целувка.Тази вечер обаче устните й се извиха в строга линия.Спряха и тя излезе, затръшвайки вратата.Той я последва внимателно.Когато той влезе вътре, тя седеше в креслото и очите й се впиха в него.— Качи се горе и чакай в спалнята.Думите й бяха студени и премерени."Да, скъпа."Той започна дългата разходка нагоре, с глава между раменете.Спалнята й, която той винаги смяташе за топла и уютна, изглеждаше студена.Розовото копринено покривало, където поглъщаха любовта си десетки пъти, изглеждаше твърдо и неприветливо.Знаеше какво трябва да направи — тя щеше да го очаква гол и легнал от другата страна на леглото, но в момента той можеше само да седне в подножието на матрака и да се обгърне с ръце.Тръпки се стичаха по гръбнака му и той видя как космите по ръката му настръхнаха.Привидно часове по-късно той се изправи и започна да разкопчава ризата си.Чувстваше се като осъден на трибуната.Може би би могъл да разсъждава с нея?Призова за невинност и проста грешка?Не, той поклати глава, тя никога не би се съгласила на това.Особено не с настроението, в което е, той почти можеше да си представи парата да излиза от ушите й.Той не я чу да влезе, само я почувства.Когато се обърна, тя все още държеше ръката си върху дръжката на вратата.Другият се опря на бедрото й, докато тя го оценяваше нетърпеливо.Беше вярно, той го направи.Въпреки безпокойството, което изпитваше, той беше възбуден и не му се искаше да се разголи пред нея в момента.Правейки всичко възможно да не се надува, той се измъкна от слиповете си.Беше изправен, нещо, което щеше да й хареса през повечето дни.Тази нощ тя погледна члена му с всичко друго, но не и с вълнение.Тя се съвзе и потърси чантата си.Гледаше, издигна се и не правеше опити да се покрие.Повечето дни той обичаше да бъде гол пред приятелката си.Той обичаше възбудата в очите й и обичаше игривостта, която голотата винаги предизвикваше от нея.Тази вечер тя не беше игрива.Погледът й беше строг и с посочен пръст го заповяда до себе си.Тя не обърна внимание на умолителното изражение на лицето му, долната й устна се изви влошено.Седнала на леглото, държейки коленете си заедно, тя посегна към ръката му и нежно го дръпна в скута си.Това беше толкова нежно движение, по-скоро внушение, отколкото искане, че той не можеше да се бори с него.Той без усилие премина през скута й в позицията, от която толкова се страхуваше, но му донесе най-големия мир, който някога е познавал.Той обичаше приятелката си, осъзна това една сутрин, докато беше през скута й, и знаеше, че ако трябва цял живот да изтърпи напляскване и мъмрене, ще го направи, за да го направи по-добър мъж за нея.Повече от всичко той искаше да бъде нейна половинка.Той кротко се наведе над скута й, осъзнавайки всичко, което показва позата.Заемаше позицията и преди, повече пъти, отколкото искаше да признае.Всеки път се чувстваше тържествено, като осъден човек, който върви към съдбата си.Тази вечер Меган беше по-разстроена от обикновено.Всеки път, когато тя напляскаше, това го ужили и нарани задната част, но този път той беше сигурен, че това ще бъде запомнящо се.Тя беше чувала всичко и преди.В момента на напляскване всички мъже стават деца, умоляващи за милост, когато са изправени пред дисциплина.Преди това беше изгаряла дъното на Трой, изпитвайки самодоволно чувство на задоволство, когато стана светлорозово до алено до наситено пурпурно.Ако имаше време да се нуждаеше от напомняне, това беше всичко."Ти знаеш правилата, скъпа твърде онлайн приложения за запознанства. Това ти идва. Бъди добро момче и не се бори с това."Лицето му се спусна до незряло нацупено лице, което я накара да се усмихне въпреки нея.Те никога не порастват наистина, нали?Дупето му винаги я вълнуваше.Дори в моменти като тези, когато беше толкова луда, че можеше да крещи, гледката на неговите сладки кифлички голи и наведени над скута й предизвикваше подуване на гърдите й и прилив на вълнение.Тя приглади ръка по голата му кожа, усещайки топлината му.„Това ще те боли, Трой, но ти идва наум. Ти ме направи много нещастен, смути ме и се държа като егоистично дете забавни линии за чат за сайтове за запознанства. Имаш нужда от това напляскване. Просто се надявам, че ще те научи урок.“Той вдиша и затаи дъх.Това беше естествена реакция за него.Тя вече го виждаше как трепери, а сладките му девствени бузи леко трепереха.Тя отложи лекцията, която винаги му изнасяше.Знаеше защо е там и знаеше защо я разстрои.По-добре беше да започна.Без повече думи тя вдигна ръка и я свали бързо върху голата му задница.Въпреки че не беше непознат за нейните пляскания и беше запознат с позицията, в която се намираше, той все още не можа да се сдържи и извика.Звукът й донесе чувство на задоволство и тя положи още две свежи удари по треперещите му бузи.Бяха по-трудни от обикновено.Тя вече можеше да види отчетливия отпечатък от малката й женствена ръка, изгорял върху кремообразната му кожа.Знаеше по-добре от това да се оплаква, да стисна уста и да прехапе устни, за да изкупи болката, която изпитваше в задната част.Тя беше подтикната, ръката й атакуваше дупето му с интензивност, която той никога не усещаше.В очите му бързо се появиха сълзи и изгарящият срам, който винаги придружаваше наказанията му, го удари десетократно.Той вече беше започнал да плаче и с ръката й, безмилостно плеснала по долната му част до розовочервено, той се отпусна и си позволи да ридае.Той се шмугна без усилие в деликатното място, където не беше нищо повече от дете.Неговата приятелка, любовницата му, се беше превърнала в най-големия авторитет в живота му.Той се наведе към нея и се съгласи в единствената позиция, която можеше.Той беше нейна отговорност, едно отвратително, твърде голямо за бричовете му дете, което ставаше само по-голямо.Тя притисна тялото му към себе си.Дори сега, когато беше толкова съкрушен и слаб, тя усети, че тялото й е топло към него.Гледката на задницата му, почервеняла от ръката й, накара гърдите й да се изчервят от топлина.Тя го галеше между шамари, възхищавайки се на твърдостта на дупето му и колко мъжествено изглеждаше задницата му.Той си пое дъх, възстановяваше се от ужилването, така че тя се върна да го напляска.Когато дланта й се приземи, тя се наведе нагоре, а главата му се протегна към тавана.Устните му се извиха и той извика: „Ооооооооо!“Той наистина изпитваше болка.Наказанието му го беше изтласкало отвъд сцената на малкото момче, където тя обикновено завършваше до пареща, неконтролирана болка, която носеше чувство на страх.Виждайки това, тя спря и опря ръка на измъчения му заден край.Топлината се спускаше от него на вълни.Като бръкна в чантата си, тя намери своята надеждна дъбова четка за коса.Тя го държеше при себе си от известно време.Щеше да е необходимо, когато излезе извън линията, което в крайна сметка трябваше да направи.Когато плахо надникна през рамото си, той го видя и веднага започна да се размърда.Меган го хвана с твърда ръка на рамото му.„Ще останеш на мястото си“, предупреди тя.„Мисля, че това, което направихте днес, изисква много повече от ръка върху гърба си. Имате нужда от доза от това, което всички момчета получават, когато се държат лошо. Когато пораснах, се наричаше „Малкият помощник на майката“ и мисля, че тази вечер ще сложа ще се научиш да ме уважаваш повече и да мислиш, преди да действаш.
Четката за коса ще се погрижи за това."Той потрепери.Тя го беше купила и му го показа преди седмици.Оттогава той остана в чантата й като мълчаливо напомняне за връзката им.Винаги, когато се държеше, само мисълта за това толкова близо го караше да помисли два пъти.Това беше страшно нещо;тъмен, полиран дъб с тежка, изваяна дръжка.Повече от вероятно ще остави дълбок отпечатък.Изглеждаше тежък.Можеше само да си представи люлеенето му, когато тя го вдигна във въздуха.Четката за коса положи огнена ивица по нежните долни бузи.Веднага щом влезе в контакт, сълзите започнаха отново.Той поглъщаше големи глътка въздух, хлипайки пристъпно.Беше унизително, възрастен мъж плачеше без задръжки, сълзи се стичаха по бузите му, поддавайки се на по-голямата сила на приятелката си, докато тя го дисциплинира до такова унизително състояние.Той бърбореше несвързано, умолявайки за милост, обещания за любов и поклон се изсипаха четвърти.Тя беше докосната от неговата чувствителност.Той беше сладък мъж и много деликатен, но тя знаеше, че той се нуждае от твърдост, ако иска да се превърне в мъжа, когото иска.От нея зависи да поеме водещата роля и да го превърне в такъв мъж, който ще се гордее да нарече свой.Такива изблици и неуважение трябва да се наблюдават незабавно.Нуждае се от цялостно наказание, което помни дълго време и което ще го нарани с дни.Вдишайки дълбоко, тя започна още един кръг.Четката за коса беше превърнала розовата кожа в наситено червена.Кожата му беше гореща на допир и той се отказа да се съпротивлява.Вместо това той лежеше неподвижно над коленете й, а тялото му се разширяваше с всеки дъх.Всеки път, когато тя нанасяше шамар по кожата му, той стенеше тихо, сякаш се беше отказал, примирил се със съдбата си и търпеливо чакал наказанието да свърши.Тя забави и спря и постави четката до себе си.Краката му се отварят леко, изгорената му плът търси прохладата на въздуха, за да го успокои.Тя видя тестисите му да се крият между краката му и опря два пръста върху тях.Обикновено много чувствителен, подобно действие би го накарало да скочи, за да потърси повече внимание, но сега той изобщо не го забеляза.Това даде възможност на Меган да ги прегледа.Никога не е имала възможността да ги разгледа толкова отблизо.Той изглеждаше естествено защитен към тях, така че когато спеше, те винаги изглеждаха твърде чувствителни.Докато го докосваше там, той се събуждаше и я настояваше за още, а когато бяха интимни, той никога нямаше търпението да я остави да гледа.Сега тя имаше своя шанс.Изглеждаше малък, почти мъничък.Беше я изненадано да си помисли, че такова малко нещо може да се напълни до такъв размер и да й хареса по начина, по който го правеше.Напляскането й трябва наистина да го е повлияло, за да изглеждат толкова крехки и деликатни.Между двата си пръста тя измери тестисите му.Те бяха леко овални и по-малки, отколкото се надяваше.Побират се удобно в затворения й юмрук.И двамата не знаеха колко време останаха така.Тя просто се наслаждаваше на момента, какъвто беше;рядък момент на пълна уязвимост и интимност.Откакто започна да го бие, тя забеляза, че Трой се промени.Беше станал по-нежен и сладък.Той беше по-отстъпчив и когато правеха любов, беше по-мек, по-търпелив любовник.Добрата женска дисциплина прави чудеса, усмихна се тя.Докато си играеше с топките му и игриво дърпаше мекия му член, тя го чу как весело гука и се улови.С силен удар по гърба му тя му нареди да се изправи.Той застана смирено пред нея, с ръце до себе си, с очи в пода.Тя се закова и зае позата на строгия дисциплинар и се обърна към него с посочен пръст.„Трябва да се настаниш в този ъгъл и да си сложиш носа на стената. Ще останеш там, докато стане време за лягане! Разбираш ли ме, млади човече?“Той кимна бързо, очите му не слизаха от краката му.Тя беше шокирана от това колко искрено звучи.Преди тази вечер тя се съмняваше, че може да стигне толкова далеч, но сега се чувстваше естествено.— Сега марш, господине!Тя го изпляска бързо по всяка от подутите му долни бузи, преди да го бутне в ъгъла на стаята.Там той остана, докато Меган се отпусна в креслото и започна да чете романа си, докато отпиваше чаша вино.Беше заел позицията си изненадващо добре.Нямаше молби да бъде отхвърлен, всъщност той почти не помръдна.От време на време Меган го поглеждаше, за да види пурпурната част на гърба му и силните извивки на мъжкото му дъно.Беше много сладка гледка, трябваше да признае.Пъхнала ръка под полата си, тя разсеяно погали чатала на бикините си и обмисляла връзката им.Нещата се бяха променили завинаги между тях и никога няма да бъдат както преди.Тя беше повече от доволна като жена и се гордее с него.Той беше идеален за нея;сладка, нежна, интелигентна, мила, игрива и притежаваше детството, което намираше за неустоима в един мъж.Същата вечер, преди да го прибере в леглото, тя щеше да запали отново изгарянето на дъното му, преди да го остави за през нощта.Той сам щеше да плаче, за да заспи, докато лежеше с лице надолу, със сълзи, напоени с възглавницата.В момента обаче тя имаше собствени нужди, за които да се грижи и като го видя послушно в ъгъла с дъно с цвят на презрял домат, й осигури цялото вдъхновение..