Беше изгубен в момента.Той беше изгубен от музиката, беше изгубен от създаването на звук.Пръстите му се движеха привидно без усилие по струните.Начинът, по който той създава красота със звук, винаги я е изумявал.Да го нарече художник изглеждаше малко недоверчиво, тъй като той изглеждаше много повече от това, така че тя го беше мислила за някакъв магьосник.Въпреки това тя никога не му каза това.Със сигурност щеше да я погледне намръщено, пренебрежително.Но имаше нещо почти отвъдно в начина, по който той можеше да създава звуци, които можеха да преминават през тялото й и да говореха с нещо по-дълбоко в нея.Може би е ново парче, тъй като тя не го разпознава, а има и челото му.Има леко сбръчкване на челото му, което издава, че не е напълно доволен от звука му.Въпреки че никога няма да разберете, като погледнете ръцете му, които сякаш се плъзгат и се движат по инструмента, сякаш са едно и също.Неговите ръце.Тези пръсти.Той се счупи за момент и се загледа през прозореца, преди да осъзнае, че не е сам.Той бавно се обърна, за да я погледне, докато тя стоеше на прага.Тя е оформена в бяло, на ръба на смекчаващия мрак на неговата музикална стая.Радва ли се на разсейването?Тя не може да бъде сигурна, но той й каза с неутрален поглед: „Ела“ и посочи пода до краката си.Усмивката дразнеше ръба на устата й.Тя винаги обичаше, когато той я подканяше.Тя се настани до краката му и веднага той започна да играе отново.За нея е идеално.Но тя няма неговото ухо, нито чувството му за музикално съвършенство.Но това, което тя има, е знание.Познание за него.Тя познава челото му толкова добре.Тя може да каже, че нещо не е наред.Той се обърна, за да погледне отново през прозореца, и отмести леко китарата, за да може да бръкне в косата й.Ударите му бяха меки, докато пръстите му пъхаха по косата й и той остави леки докосвания по извивката на главата и нагоре по тила.Тя почти измърка, но нещо в поведението му и усещането за стаята я накараха да се съпротивлява и затова тя задържа звука си.Не искаше да запълва пространството между тях с друг звук.Тя не искаше да нарушава очарованото състояние, в което се намираше. Той обви пръсти около кичур коса и го дръпна.Той дръпна косата й и нежно я притисна към коляното си.Тя отстъпи без ни най-малко съпротива.Болеше я да бъде срещу него, да го усети.Бузата й се отпусна в дънковия деним на дънките му, докато се взираше в платното на обувките му converse, тя го слушаше да си тананика музиката.Той продължи със смесица от тихо тананикане и галене по косата й.По шията й побиха тръпки.Косата и шията й бяха толкова чувствителни, богати на усещания зони за нея и докосването му я раздвижи.Но все пак нещо не е наред.Шепа от косата й е здраво стиснала и тя изведнъж се забавя и умишлено издърпва назад, доста неловко.Гърбът й първо достигна хладния под, а след това и главата.Лежейки на хладния дървен под, тя вдигна поглед към него, опитвайки се да прочете неизказаните му думи и дори не можеше да отгатне идеи и мисли, които ясно минаваха през челото му.Той продължи да си тананика и прокарва леко загрубените си пръсти през косата й и след това надолу по бузите й.Ръката, толкова нежно обезмаслена от цялата му работа и игра.Той си тананика, като започна да проблясва на усмивка, когато започна да отлепя дрехите й.Той започна бавно към копчетата й, а след това по-нетърпеливо, когато кожата й започна да се появява изпод разплитащите се копчета на ризата.Той бавно оголи тялото й, докато краищата на ризата й се откъсват от гърдите й.Гърдите й, които се издигаха и спускаха по-дълбоко, толкова повече той оголи кожата й.Тя осъзна, че е задържала дъха си и е задържала звуците на похотта си.Стискането на гърдите й през сутиена накара заплашителния стон да изтече от устните й и счупи нещо между тях.Един прост звук и настроението между тях се промени.Стонът й сега беше заглушен, когато откри плътните му пръсти, които нахлуват в устата й и почти стигат до гърлото й.— Тихо — каза той с блясък в очите.В ума му имаше мелодия и той искаше тя да се подреди отново, за да коригира формата си.Звукът й беше разсейващ.Но какво приятно разсейване.Пръстите му започнаха да влизат и излизат от устата й.Той наблюдаваше как онези неща — пръстите и устата — които така внасяха звуци в пространството между тях, мълчаха.Отново тя се опита да задържи звуците на желанието си и успя (може би) само да стене, мяука и мърка в собствения си ум.Пръстите му.Неговите ръце.Неговият талант.Те я ​​изследваха.Сега тя беше неговият инструмент и той беше решен да прави музика, ако не с китарата си, то с нея.Той й се ухили, докато я гледаше как се сдържа, докато тя затихва гласа си и сдържа стоновете си.Това го развълнува и го кара да прави музика с нейното тяло.Докъде ще трябва да я избута?Колко можеше да поеме, преди нетърпението и желанията й да се излеят от тези устни.Предстоеше да разбере.Тъй като тя щеше да стане негова симфония.Фройдистка грешка може би.Имах предвид комбиниране, но сресването и пръстите в косата ми е друг начин да предизвикам изтръпване Reddit се среща около Сара. Някаква музика има голям ефект върху мен.Получавам вкусни настръхвания (Автономен сензорен отговор на меридиана) от няколко специални музикални парчета.Така че разресването на музика и секс е доста невероятно.Еротиката и чувствеността на музиката.Като човек, който е правил любов с The Arunjuez, мога да се свържа с това..