По пътя към къщата им и двамата продължаваха да се споглеждат.Беше толкова уморена от мълчаливото отношение между тях.Ангел паркира колата на алеята.Той погледна и забеляза, че Бъфи е далече.„О, съжалявам за това. Просто си мислех за неща.“„Мислех си за последните няколко седмици и да не говорим, да не сме заедно или да не сме в прегръдките си един на друг.— Да забравим за това.

Вкарвам те вътре и щях да се любя.Тя се усмихна на думите му.Когато влязоха вътре, Ангел затвори вратата с крак.Веднага започнаха да се целуват.Ангел пое водещата роля и се отправи нагоре по стълбите с него и Бъфи, които все още се целуват.Тя започна да губи хватката на вратовръзката му и започна да разкопчава ризата му.Ръцете му обикаляха цялата материя на роклята й.Най-накрая Ангел вдигна Бъфи и се отправи към стаята им.Стигнаха до спалнята си.Той я остави.Точно когато Бъфи се канеше да продължи, Ангел се отдалечи.— Ангелче, какво правиш?Той се насочи към телефона им."Ще изключа звънеца. Не ме интересува дали ще се отвори Адска уста, апокалипсис или броди вампир. Искам да се събудя с теб в ръцете си без никакви прекъсвания."„Харесва ми идеята ти свържете хинди означава. Сега ела тук“, каза тя съблазнително.Той направи както беше казано.Ръцете му намериха ципа на роклята й.Докато разкопчаваше роклята й, той я целуваше по рамото.Бъфи изскимтя тихо.Той вдигна глава и леко целуна.Докато постави пръст върху всяка презрамка на роклята й и я остави да се свлече от раменете й.Роклята й падна на пода и тя остана да стои в червен сутиен без презрамки с подходящи бикини.Бъфи го погледна невинно.Тя започна да го целува, а след това свали сакото и вратовръзката му.Тъй като тя започна тази задача, преди да реши да продължи откъдето са спрели, като разкопчае ризата му.Устните й отново намериха неговите, после дръпнаха долната му устна, след това нежно захапа челюстта му и започна да го целува по врата.Устните на Бъфи продължиха да целуват частта от врата му, която тя обичаше да вкуси, и нежно захапаха кожата му.Ангел изви стон.Тя продължи да се приближава до раменете му и да ги целува.Ръцете й влязоха в ръкавите на ризата му и я свалиха от широките му рамене.След това тя целуна всяко зърно и след това лежеше мокра целуна по гърдите му, до корема и до талията на панталоните му.Бъфи разкопча колана си, свали го и го хвърли на пода.Ръцете й бавно разкопчаха ципа на панталона му.Ангел излезе от тях.Събу обувките си и остана да стои в боксерките си.Тя коленичи пред него, като нежно плъзгаше ръка по чистия материал на боксерките му.Ейнджъл усети, че ерекцията му се усилва от докосването й.Пръстите й влязоха в боксерките му, обхванаха задната му част и ги плъзнаха надолу.Тя нежно избра члена му и го погали.Тя целуна върха и нежно го отстрани.Тя вдигна очи и видя, че очите на Ангел са затворени.Бъфи продължи да се движи бавно, повтаряйки същите стъпки, докато всичко беше в устата й.Езикът й завъртя члена му, карайки Ейнджъл да стене отново.Измина толкова време, откакто Бъфи имаше възможността да достави удоволствие на Ангел.Тя го пусна и се изправи.— Много. Мисля, че тук някой е преоблечен.Ангел плъзна ръце нагоре по ръцете й, стигна до сутиена й и го разкопча.Сутиенът й падна на пода.Ръцете му намериха гърдите й, обхванаха ги и нежно ги омесиха между пръстите си.Бъфи изстена.Той наведе глава, целуна зърното й и нежно го схапа.Той направи същото и с другия.След това Ангел коленичи и се обърна към талията си.Той сложи ръцете си в чорапа й, свали ги и целуна всяка открита част от тялото й.Ръцете му се върнаха нагоре, плъзнаха се в бикините й и ги плъзнаха надолу.Бъфи беше оставена да стои гола пред него.Тогава Ангел се изправи срещу нея и започна да я целува.Телата им бяха притиснати едно към друго.Гърдите й бяха подигравани и зачервени към гърдите му.Бъфи усети как ерекцията му се засилва срещу стомаха й.Тя искаше Ангел сега.Ангел я погледна надолу и каза: Ангел я отведе до леглото.Бъфи легна, чакайки Ангел да изпадне в екстаз.Ангел лежеше върху нея, но внимаваше да не я смачка.Той наведе глава и я целуна, използвайки езика си, за да отвори устата си.Езиците им се преплитаха един с друг.Той пусна целувката, засмуквайки дъното й, след което слезе надолу по челюстта й и я целуна докрай, докато стигна до гърдите й.Той започна с облизване, а след това бавно засмука зърното й в устата си.Липсваше му усещането за гърдите й в устата му.Той направи масаж на другия.Той отиде при другия и продължи задачата си.Пръстите на Бъфи хванаха късата му, кестенява, шипова коса.Тя го издърпа нагоре и го целуна яростно.Ангел пусна целувката.Той започна да я целува по гърдите, до пъпа и стигна до вътрешната част на бедрото й.Бъфи потръпна от докосването му.След това той отиде от другата страна на бедрото й и направи същото.Ейнджъл вдигна глава, за да види очите на Бъфи, които бяха затворени, но се наслаждаваха на чувството, което нахлу в цялото й тяло.Той нежно разтвори краката й, след това постави палеца и показалеца си в нея и нежно разтри клитора й.Той продължи, като постави друг пръст и след това още един.Пръстите му влизаха и излизаха от нея с бързо движение.Той се задължи и продължи, докато Бъфи достигна първия си оргазъм.Бъфи си помисли, че той ще се постави между нея.Не това се случи.Той целуна границите на тялото й и нежно суче клитора й.— изкрещя Бъфи.Ангел продължи още малко.Дишането на Бъфи стана много неравномерно.Бедрата й се повдигнаха и докосването на езика на Ангел върху клитора й тя потръпва по гръбнака.Тя достигна до ново изпускане на удоволствие.„Ангел, моля те, моля те. Имам нужда от теб вътре в мен“, каза тя между късите вдишвания.Ангел стана и нежно го постави в себе си.Той влизаше и излизаше от нея с нежни тласъци.Всеки път, когато влизаше, влизаше малко по-трудно и по-бързо.И двамата извикаха имената на другия.И двамата достигнаха кулминацията едновременно.Ангел нежно се отдалечи и прегърна Бъфи.„Радвам се, че решихме нещата кундали съвпадение на хинди.

Като говорим за тренировка, тренирахте ли отново?“тя попита.Бъфи забеляза как изглежда тялото му.„И аз се радвам. Да, бил съм. Когато се карахме, трябваше да освободя гнева си.

Мислех за нас, но особено за теб. Сънувах как правим любов. Това е причината, поради която имах проблеми със съня нощи."Той я целуна по главата."Наистина ли го направи? И аз имах проблеми.
Просто..." Тя потърка крака си в крака му."Какво? Не можеш. Не че не искам."Той повдигна вежди.„Не.
Чувствам се добре, всъщност приятно вцепенен. Значи няма прекъсвания утре?“— попита тя с усмивка.— Без никакви прекъсвания. Ще правя каквото си поискаш.След това той постави пръсти в русата й коса, обгърна бузата й и я целуна..