До вечерята всички ще гледаме и работим с Ан.“— Предпочитате да не я виждам да бъде тествана?— попита Карлос.— Това ще се счита за семеен въпрос.— каза Девън.— Ако бяхме семеен бизнес.Карлос разбра.Девън не искаше той да вижда любовница Ан като нещо друго, освен любовница.Каквото и да щяха да й направят, тя нямаше да бъде Господарка, поне не в очите му.„Може би един ден за разглеждане на забележителностите в Ню Йорк ще бъде забавен.“Девън се усмихна."Благодаря ти, Карлос.
Не съм виждал пробите от почвата. Това е страхотен списък.— каза Девън, все още усмихвайки се очарователно."Добре, имаме част от това на склад.
Вижте фините разлики между правилно и грешно.“Девън покани."Забележете поведението на робите, езика на тялото им."Карлос се изправи и тръгна към вратата.Той се поколеба, обърна се към Девън и попита.„Ако бях дошъл при теб, като ти казах, че се отказвам, щеше ли да се опиташ да ме разубедиш от това?“Девън го погледна без никакво съжаление на лицето му.„Не знам. Можеш ли да го издържиш, няма ли да му се насладиш. Никога не се съмнявай.Девън потвърди."Ако се отправя към града, ще се явя в клубовете, за да развявам знамето.

Трябва обаче да научите, че тънкостите, за които говорим, са също толкова важни, колкото и другите неща."Карлос кимна."Научи ме, ще се опитам да науча всичко, което мога."Девън се облегна назад и го погледна.— Ще те помоля за услуга, която няма да разбереш, но имам нужда да ми предоставиш.„Можеш ли да отделиш един ден оттук? След няколко дни, може би след три дни?“— попита Девън.— Ще ти взема апартамент в града и ще покрия разходите, разбира се.Девън се наведе напред и сложи ръце на бюрото.Той стисна устни.„Ще изпробваме Ан от нейното чиракуване. Трябва да направим това малко повече според вечните оплаквания на Доминик."Девън сви рамене.— Не знам. Казах, че ще направя това и го правя."После се обърна към Жанет и каза.— Робиня Жанет, майната му на майната му.Карлос седеше с леко отворена уста.Той се взря в Ан, която се обърна и се усмихна леко, а след това се обърна към вратата, затваряйки я след себе си.Карлос премести поглед към Жанет и успя да затвори уста.Томас завърза Даян за масичка с кожена покривка и прокарваше ръце по нея, изследвайки тялото й, усещайки топлината, генерирана от нея.Тя притисна бедрата си нагоре, наблюдавайки го, устата й беше свободна да говори, но не го направи.Отричането на оргазма беше мъчение, просто и просто.Томас говореше с нея, галеше я, дразнеше я и след това я оставяше да иска.Даян не знаеше, че това е част от подготовката й за последен изпит, но знаеше, че е близо до дипломирането.. Те намаляват от две години.„Е, прав си. Девън се събуди и каза на Женева, че със сигурност е отминала, преди да я изпрати по коридора да се почисти.Жанет получи инструкциите да подготви Сузан да се прибере вкъщи и кой да й помогне.Девън пристигна до масата в трапезарията и не беше изненадан да открие, че Карлос липсва.Той се усмихна, когато осъзна, че уроците трябва да продължат.Те специално казаха, че закуската ще бъде сервирана в 7:30.Предстоеше му да научи още един важен аспект от стила на живот на Доминанта.Бързо информира обучителите, той хвърли поглед към Ан, която не беше определил нито за стажант, нито за клас.„След закуска Ан, би ли почукала на вратата на Карлос и да видиш дали смята да се събуди някой ден днес?“— Тогава имам малко работа днес, за да намеря някои неща, от които ще се нуждаем. Можем да направим част от него."Младият мъж каза.След това се обърна към старицата и започна да говори на това, което Девън предположи, че е китайски.Старата жена подаде на момчето хартия и маркер.Започна да рисува върху хартията или да пише, както Девън осъзна, на грамотен китайски."Толкова прекрасен език, страхувам се, че никога не съм го научил."Младият мъж вдигна очи и сви рамене.После се обърна отново към старицата и й подаде списъка, който беше написал.Тя започна да се движи и да вади нещата от рафтовете и чекмеджетата.Девън се огледа, рогата на елен висяха от тавана, а сушени гущери и жаби бяха на няколко рафта.Старата жена говореше и Девън се обърна, за да я изслуша.Младият мъж каза.„Господин, тя казва, че този, екстрактът от синя върбинка в тинктура, ще бъде твърд. Изключих стриктно предвидените им транспортни нужди. Въпреки това, Аналът за теб е като изпитание. Оценявам го."Облегнат назад и задържайки усмивката на лицето си.„С цялото самооткритие, което правихте, дори ще помоля вашата помощ за дипломирането на Даян, което ще се случи малко след Ан.„Засега, моля, вижте госпожа Ребека и я гледайте как преподава балет.

Решихме да приберем тази реколта навреме и да започнем ориза в четири от фермите, поне за една година, вероятно две. Въпреки това, рецептата, с която работя, е много конкретна по отношение на количествата и последователността на добавки. Знаете това и няма да загубим почти никакви пари в дългосрочен план, връщайки се към ротационната система.“— каза Фернандо.„Добър разговор, Карлос, и брат ти изпраща своите поздрави и най-добри пожелания.“Карлос затвори слушалката, поклащайки се от шока.Той беше прав.Чичо му имаше уважение в гласа си, което беше необичайно.Не, не винаги е необичайно.Просто никога не е използван с мен като цел.Карлос се чудеше дали може да направи повече за бизнеса и ако можеше, ако беше първият, който го видя, тогава може би щеше да научи повече и да направи повече.Той застана пред огледалото и прокара бръснач по лицето си, докато решителността му растеше.Можеше да се научи, не беше безполезен и не беше глупак.Влизайки в кабинета на Девън, той поздрави Учителя на Учителя и след това седна на стол пред бюрото.Той отдели няколко минути и подчерта разговорите и действията с чичо си.Девън изслуша учтиво и внимателно наблюдаваше Карлос.Карлос обясни причината за своето обяснение.„Виждаш ли Девън, бях готов да се откажа. Моля, кажете й, че ще е добре, да ми го изпратят от Калифорния.“Младият мъж огледа Девън за момент, след което се обърна и заговори на жената.Жената взе безжичния телефон и набра номер по памет.Тя говореше няколко минути в разговор с телефона и покрития мундщук и говори с младия мъж.Девън чу думата Гвайло и я разпозна от други случаи, когато жената говореше.Младият мъж каза.„Господин, тя казва, че може да го има тук след два дни в екстракт в тинктурата. Трябва да осъзнаете и почувствате колко е хубаво да бъдете във фокуса на вниманието на някой друг, а не за целите на тестване или да позволите малко, но наистина да бъдем във фокуса на всичките ни най-добри пожелания и удоволствие."— каза Девън.— Не разбирам.— каза Ан след минута.Челюстта й не беше стиснала, но беше наистина объркана.Девън се замисли за момент."Разбираш психически как ще се чувстват робите, знаеш думите и можеш да си представиш емоциите. Искам да изпълня обещанието си към него.Девън изсумтя.Това би означавало, че той се довери на Ан и нейната оценка.Въпреки това, ако беше достатъчно сигурна да попита, имаше малко съмнение, че е права.— Жанет там ли си?— Не позволявай на господаря Карлос да те измори тази вечер, искам те в леглото си утре.„Все още не му е позволено да призовава, но обучителите могат да изпратят някой от служителите да присъства.“Жанет прие тази команда и не си направи труда да съобщи, че ще я предаде на другите роби.Девън не й каза, той знаеше, че ще го направи.— Нещо друго Ан?— попита Девън през високоговорителя.„Не точно сега, ще ви уведомя, ако възникнат други проблеми, които се нуждаят от вашето лично внимание.— каза Ан и след сбогом докосна бутона за изключване на високоговорителя.Ан тръгна към крилото за гости и спря пред вратата на Карлос.Тя почука и влезе, когато поискаха.Карлос седеше на удобния стол и гледаше новините по телевизора.Ан каза."Добър вечер. Смесени сигнали, някои имат естествено плачливи очи и самото им преминаване би било ограничаващо.“Карлос мълчеше, докато усвояваше уроците до момента."Така че липсата на грим и облекло е също така, за да ви даде повече източници на информация. Това ще те направи по-добър и едва тогава можем да преминем към Анален."— По дяволите, Девън, пак говориш в кръг.Ан възрази.„Ан, извини ме, че съм толкова груб.
Не съм мислил за това. Бях прав за нещо важно, нещо, което никой друг не видя "„Значи сега мислиш, че можеш да видиш други неща, които другите не могат?“— попита Девън.Карлос видя капана и поклати глава."Не, но мога да се науча как да виждам такива неща и в хората."Девън сви рамене и кимна с едно движение.„Честно казано, щях да бъда много разочарован, ако се оттеглихте. Това ми показа, че не съм безполезен и не съм глупак. Повярвай ми за Няколко дни, Ан, и когато всичко приключи, ще разбереш тях и нас много по-добре."Ан гледаше Девън през присвити очи.Тогава тя осъзна нещо.По начина, по който се чувстваше в момента, последното нещо, което искаше, беше членът му близо до нея.Беше луда и го знаеше.„И така, какво искаш да направя днес О, Учителю на Учителя?“Девън се усмихна лесно, обидата се стичаше от гърба му като вода.— Направете ми услуга, следете Женева, в случай че не го прочета погрешно, и Карлос.Девън я изпълни за приемането на Карлос и дневния план за него.„Просто го оставете да наблюдава взаимодействието между нас и робите и след това поговорете с него за това.
Тежките инвестиции в торове ще ускорят процеса, но земята се нуждае от време "Фернандо му каза.„Разбира се, не е толкова трудно. Робите ще бъдат много заети с това през целия ден. Добре ли е?“Девън се обърна и разгледа колекция от различни сушени влечуги и след това се чу нов изблик от шум от жената, която очевидно говореше с младия мъж.— Господине, тя казва, че някои от тях са в обща тинктура, освен ако не ги искате поотделно.Девън се приближи и изслуша как Младият мъж описва тинктурата, а жената държеше малката кафява бутилка с капкомер в нея.Девън се намръщи.„Иска ми се да мога да кажа „да“, честно казано. Но не са ли очите истинският прозорец към душата?"„Разбира се, но какво ще стане, ако очите ви покажат едно нещо, да речем страх, но формата и стойката на гърба са твърди и прави?“— възрази Ребека.— Не можеха ли да се уплашат сковани?— попита Карлос.— Трябва ли да са прави?— попита Ребека.„Хората са склонни инстинктивно да се опитват да се прикриват или защитават, когато се страхуват как да привлечем вниманието на момиче в сайт за запознанства.

Не можем да накараме растенията да растат там, където искаме, трябва да отидем при тях wwe двойки за запознанства 2019. уебсайтове за запознанства в сан диего.