Даниел нежно погали гърдите на Лили, докато тя се възстановява от великолепния си оргазъм.Тя беше невероятна.Тя лежеше до него и се взираше в очите му и той усети любовта си към нейния цвят.Той се приближи до нея и започна да я гуши по врата.Миризмата й го правеше луд.Нейната възбуда и просто това, че е жена, го направиха луд.Той се придвижи надолу към гърдите й и взе втвърдено зърно в устата си.Лили изстена и зарови пръсти в косата му.С всяко сукане на устата му тя искаше да крещи от удоволствие.Тя премести ръката си между краката си и погали болезнения си клитор.Тя ставаше силно възбудена.Даниел изстена, когато усети, че удоволствието му се увеличава.Той бавно се придвижи надолу по тялото й;мушна и целува, докато вървеше.Лили изстена, когато огънят се надигна между краката й.„Продължавай с това! Оближи ми путка сега, Даниел. „Тя изсъска.Даниел се премести между краката й и разпери подутите й устни.Клиторът й изгори яростно червено и беше подут.Соковете й се стичаха свободно от путката й.Той зарови лице в путката й и се погали жадно.Лили изкрещя от удоволствие.Докато езикът му се движеше като влак срещу нейния клитор.Надяваше се той никога да не спира.Даниел жадно се плискаше по путката й.Той знаеше n0w, че има вкус от нея, че няма да спре да язви сладката й путка.Лили започна да трепери.Тя усети как путката й пулсира и пулсира силно.Тя щеше да свърши за него."Даниел! Даниел! Завършвам! Завършвам!Тя изкрещя.Даниел се придвижи нагоре и взе нейния втвърден клитор в устата си и суче силно.Тя усети как соковете й покриват лицето и устата му.Когато тя се отпусна на леглото;той нежно погали разцъфналия й клитор.Той се придвижи и я целуна дълбоко.Лили изстена, докато вкуси собствената си сперма на езика му.Тя премести устата си отстрани на лицето му и погали ъглите на устата му и го хареса.Тя обви ръце около себе си."Даниел, мисля, че искам члена ти вътре в мен, но искам да поиграя още. Искам да ти направя изненада."— прошепна тя.Даниел потръпна и я погледна.— Каква изненада?попита той.Тя му се ухили."Не ти казвам. Просто изчакай и ще видиш."— прошепна тя.Тя отиде до прословутия си килер и извади кутия.Тя го сложи на леглото.„Отиди първо да се изкъпеш, след това излез със затворени очи. Ще те облека в нещо прекрасно.“Тя каза.Даниел усети как вълнението го обзема.Той се изкъпа бързо и членът му беше твърд и чакаше.Когато се изсуши, той се върна в стаята със затворени очи.Когато усети, че нещо меко преминава по краката и нагоре по бедрата му.Усети как членът му се втвърдява още повече.После усети как нещо преминава през гърдите и около гърба му.Той потръпна.— Лили какво правиш?— прошепна той.Чу я как се смее по нейния секси начин.— Тихо, ти!— прошепна тя.Даниел стоеше в еуфория, докато тя свърши с това, което правеше.Лили се усмихна, когато видя плодовете на своите произведения.„Добре...ще те заведа до огледалото и тогава ти отвори очи.“ Каза тя.Лили го поведе към огледалото.Тя се отдръпна и се усмихна.— Отвори очи, Даниел.Тя измърка.Даниел отвори очи и почти се появи в меките бикини около бедрата си.Носеше къса червена и карирана рокля за ученичка и бяла блуза.Дори имаше сутиен отдолу.Той се обърна и я погледна и тя беше облечена като учителка.Беше облечена с дълга черна рокля и бяла блуза с линийка в ръка.Чифт дребни очила цъкаха на края на напрегнатия й нос.Тя го погледна строго и с увещание в очите.„Даниел, напоследък беше много палава и чувствам, че е време за наказанието ти“, каза тя.Даниел потръпна от тона й.— Какво ще бъде моето наказание, г-жо Макелар?Попита той.Тя се приближи до него и когато той чу тракането на обувките й по пода, почувства, че иска да падне на колене и да направи каквото тя поиска.Когато тя беше близо до него, той потръпна в очакване.„О, моя мила, сладка Даниел.
Какво трябва да бъде наказанието ти, че си палав?“Тя попита.Даниел потръпна.— Не знам, г-жо Макелар. — прошепна той.Лили го погледна през горната част на очилата си с полумесец.— Отиди до това бюро и повдигнеш полата си — нареди тя.Даниел бавно отиде до бюрото и направи каквото му беше казано.Той потръпна, когато усети, че членът му капе прекум.Тя отиде до него и погледна задника му.Тя потупа линийката по ръката си и погледна още повече покритото му с памук дупе.Чудеше се какво наказание да му нанесе.Тя се усмихна злобно.„Свали гащичките, Даниел; и побързай.“Тя нареди.Даниел изстена, когато усети как членът му се заклати в памучните бикини.Лили се усмихна.Тя приглади ръка върху дупето му и усети вълнение да я обхване.Тя вдигна линийката и я напука на дупето му.Даниел изстена, докато вълнението пламна в тялото му.— Харесва ли ти, Даниел?Тя попита.Даниел кимна.Лили отново му напука дупето."Кажи го, мръсница! Кажи, че обичаш да ти пляскат задника."Тя изсъска."Да, господарке. Харесва ми да ми пляскат дупето!"Той изпъшка.Лили отново му напука дупето.„Кажи го отново, мръсница!“ нареди тя.Даниел трепна и изстена.„Да, обичам да ме пляскат по дупето, господарке.“Той изпъшка.Даниел беше почти полудял от похот.Тя го подлудява.Тя го удари по дупето още три пъти и той беше желатинова маса, когато тя свърши.Лили беше извънредно възбудена.Дупето му беше вишнево червено и тя го хареса.Тя отиде до другата страна на бюрото и вдигна роклята си.Даниел започна да се лига.Путката й блестеше от соковете й.Тя го погледна строго.„Даниел, оближи ми путката сега. И по-добре го направи добре. „Нареди тя.Даниел се премести между краката й и разтвори мокрите й устни.Клиторът й изгоря червено от готовност.Той се придвижи напред и нежно погали клитора й.Лили гледаше как езикът му плиска по клитора й.Всеки път, когато видя как езикът му я обикаля, тя почти се изкриви в коленете.Лили взе зърното между пръстите си и го масажира.Даниел жадно се плискаше по путката й.Усети как соковете й се стичат по брадичката му и в устата му.Той погълна клитора й в устата си и суче дълбоко.Лили изстена ниско в гърлото си."О, да! Смучи ми клитора! По дяволите, смучи го!"Тя изкрещя.Даниел засмука все по-дълбоко и по-силно.Лили потръпна, когато усети, че оргазмът й нараства.Когато тя дойде, тя изкрещя, докато спермата й бликна и го насити.Даниел се плиска лениво в клитора й.Лили го отдалечи от изтощения си клитор.Тя се приближи разтреперано към леглото и го посочи.Даниел се приближи до леглото и коленичи върху него.Той чакаше в приятна мъгла."Стани и съблечи дрехите си.

СЕГА!"Тя изсъска.Даниел веднага свали униформата и застана пред нея.Лили усети как устата й се сълзява.„Обзалагам се, че би искал членът ти да е засмукан, нали?“Тя попита.Даниел потръпна.Той би искал да усети устата й върху члена си.— Да, моя господарка.— прошепна той.Лили го погледна строго.— Не те чух.Тя изсъска.Даниел я погледна в очите."ДА, ГОСПОДАРКА МОЯТА!"- каза той по-високо.Лили се приближи до него и коленичи пред него.Тя взе члена му в ръката си и го погали леко.Даниел потръпна.Ръцете й бяха толкова хладни и малки.Даниел потръпна, когато тя го погледна.Желанието беше очевидно и се усещаше в зелените й очи.Когато тя наведе глава и взе главата му в устата си.Даниел извика.Езикът й погали главата на члена му бавно и старателно.Когато устата й се плъзна по дължината на члена му, той остана без дъх.Тя бавно поклати нагоре-надолу члена му.Нейната малка ръка вдигна члена му, за да разкрие топките му.Устата й се плъзна лениво по топката му.Езикът й се заплете в тях.Когато тя взе топките му в устата си, тя ги търкаля лениво, той изпъшка от удоволствие.Даниел остана без дъх.Той я гледаше как манипулира члена и топките му.Той трепереше целият.Усети, че чувалът му се пълни.Тя изведнъж се изправи и го бутна обратно на леглото.Тя гледаше с глад как членът му стърчи от тялото му.Тя се качи на леглото и облегна кръста му."Искаш ли да те чукам, скъпа? Искаш ли члена си в путката ми?", прошепна тя.Даниел дишаше трудно и усети как членът му набъбва повече."Да, скъпа. Искам да ме чукаш."— прошепна той.Лили се надигна малко и насочи члена му към болната й путка.Тя бавно отпусна члена му в себе си.И двамата стенеха, докато членът му се напъха вътре в нея.Лили потръпна.Тя искаше този момент с него и го имаше и усети как веригите й горят.Тя подпря ръце на гърдите му и завъртя бедрата си.Даниел изстена, докато путката й се свиваше и стискаше члена му.Путката й беше толкова стегната и мокра.Той гледаше с отворена уста, докато тя язди члена му.Той изстена и потръпна, когато нейната активна путка го стисна, погълна;и го чука.Той гледаше изумен как бузите й цъфтят в цвят, а гърдите й се зачервяват.Той усети треперенето в путката й.Лили потръпна и изстена.Усети как путката я боли и потръпва."По дяволите! Даниел! Завършвам, скъпа! Завършвам!"Тя изстена.Даниел изстена, докато путката й стисна члена му.Той я усети.Той тласна нагоре в горещата й путка.Лили потръпна, докато путката й се гърчеше и потрепваше оргазма си.Тя движеше бедрата си в бавни въртящи се кръгове.Тя погледна надолу към полузатворените му очи и се усмихна."О, скъпа, това беше добре за моята путка.

Искам още."— прошепна тя.Даниел ахна, когато усети как стегнатата й путка работи с члена му.Той хвана бедрата й и бавно се втурна нагоре в нея.Лили изстена, когато членът му ограби путката й.С всеки тласък нагоре тя тласна надолу.Стенания и стенания се филтрираха през стаята с наближаването на оргазмичната благословия.Лили внезапно спря и го погледна с блясък в очите.— Даниел... — прошепна тя.Даниел я погледна и усети топлината да филтрира през него.— Да, Лили.— прошепна той.Лили бавно се отдръпна от него и коленичи на четири крака.Тя се обърна и го погледна с гореща страст в очите.— Майната ми на задника, Даниел. Искам да те почувствам.— прошепна тя.Даниел усети как дъхът му спира.Той се придвижи бавно зад нея и погледна надолу към малката й розова пъпка.Членът му се втвърди още повече, докато го гледаше.Той се наведе напред и внимателно пропипа отвора с език.Лили изстена и зарови лице във възглавниците.Тя обичаше езика му на задника си.Това я направи толкова развълнувана и мокра.Тя премести ръката си под себе си и нежно погали клитора си.Даниел изстена в задника й, докато удоволствието му се надигаше.Езикът му се плъзна лесно вътре в цъфналата дупка.Той нежно сондира с език;имитирайки това, което членът му искаше да направи.Лили потръпна, докато путката й пулсираше и болеше.Дупето й пулсираше лудо, докато езикът му я чукаше.Тя го обичаше.Тя усети как спермата й се натрупва.Тя погали клитора си по-бързо.Даниел усети как желанията й се надигат.Дупето й стисна езика му и влагата й започна да се стича по брадичката му.Лили простена.Тялото й се беше запалило и това я изгаряше.„Даниел! Даниел!Тя изстена.Даниел усети как тя блика към брадичката му и дупето й се свива силно около езика му.Когато тя се отпусна на леглото;той я издърпа нагоре и обратно към себе си.Той постави члена си в малкия отвор.Той гледаше задъхан как бавно потъва в дупето й.Лили изстена и потръпна, докато той я изпълваше.Усещаше как дупето й се разтяга, за да побере обиколката му.Когато той беше погребан в нея, и двамата стенеха.Даниел погледна надолу към члена си, заровен дълбоко в задника й, и усети как похотта го облива.Той бавно започна да се движи;гледа как членът му влиза и излиза.Гледайки как членът му ограбва задника й, го накара да задъхне.Лили ахна с всеки удар.Чувстваше се твърде хубаво, за да е истинско.Неговият член, който чука задника й, я изпращаше в орбита.Тя бавно започна да се люлее напред-назад покрай члена му сайтове за запознанства в Goose Bay. Даниел изстена, когато започна да го чука.Той спря да се движи, за да гледа как членът му се смуче от задника й.Нейното месесто дупе, движещо се покрай члена му, беше толкова хубаво.Толкова тесен!Той премести ръката си към корема й и меко се влачи надолу.Той потръпна, когато почувства подутия й клитор.Той бавно погали разширената плът.Лили изскимтя, когато огънят се надигна в стомаха й.Дупето й трепереше отвътре, а клиторът я болеше влудяващо.Тя се движеше по-бързо на члена му, докато стенеше и пъшкаше.Даниел ахна, когато дупето й се сви около члена му.Той чувстваше, че е близо до свършването.Той започна да натиска все по-дълбоко в дупето й и да гали клитора й по-бързо.Лили потръпна.майната му!Тя беше Cumming.Тя премести ръката си между краката си и започна да пипа с пръсти путката си.Тялото й се напрегна.О!Усетихте го!Тя щеше да свършва трудно!"Даниел! Даниел! ЧУКАНА МИ! ЧУКАНА МЕ, БЕБЕ! О, МАЙКАНА!Тя изкрещя. Даниел изстена, докато тя удари дупето си по члена му.майната му!Тя щеше да го накара да свършва!Усети как топките му се стягат и членът му се подува.Натискаше все по-силно и по-дълбоко.Когато тя изкрещя и тялото й се сгърчи;той усети как спермата й блика срещу топките му.Дупето й се сви и пулсираше;спермата изтече около члена му.Той стисна здраво бедрата й, когато усети как членът му експлодира в дупето й.Той изпъшка и потръпна, когато почувства как членът му се разтрепери и изплю.Когато тя се отпусна на леглото, членът му се плъзна вяло от дупето й.Той легна до нея и я придърпа към себе си.Лили обърна глава и го погледна със сънливи очи."Скъпа, обичам те." прошепна тя.Даниел усети как сърцето му се разширява.Той я придърпа към себе си и притисна целувка към треперещата й уста."И аз те обичам, скъпа. Винаги и завинаги."— прошепна той.Лили се гушкаше близо до Даниел.Даниел я придърпа още по-близо.Те лежаха покрити със свършване и дълбоко влюбени.Прочетох много неща в този сайт, но нищо не беше толкова горещо.Не намерих история, която да ме възбужда, както тази, тя е огледало на моите фантазии (sp?).С нетърпение очаквам и други ваши истории!.