Бяха един до друг, седнали на легло под наем, в стая под наем.Той я беше помолил да се срещне с него там, веднага щом разбра, че тя е на гости, значението му беше очевидно за нея.Тя прие и той беше щастлив.Тя беше далеч, в чужбина вече близо година.Но сега, сега се чудеше дали е направил правилния избор, чудейки се дали първо трябваше да я изведе на вечеря или на питие.В бързината си той не беше обмислил тези подробности.Гледаше надолу в собствените си крака, топлината му потъваше все повече и повече, докато времето сякаш се разтягаше завинаги.Той усети ръката й в скута си и сърцето му се надигна мигновено, от чувството на нещастие до чувство на въодушевление и щастие за една милисекунда.Тогава той я погледна, като видя кръглото й лице, късо подстригана от собствените й ръце коса, слизаща точно под брадичката.Тя видя погледа му и затвори очи и се наведе толкова бавно.Само един сантиметър, но това беше всичко, което му трябваше, за да знае как се чувства тя и какво иска.Когато устните им се докоснаха, той усети, че тя се стопи в устните му и умът му се вцепени.Всички мисли спряха, с изключение на топлината и мекотата на устните й.Първоначално я целуна бавно, но с всеки изминал момент ускоряваше темпото, като искаше да получи колкото се може повече от устните й следващия път, когато устните им се докоснат.Дишането му се усили, когато усети как езикът й се среща с устните му.Той допусна езика й в устата си и преплете езика си с нейния, както искаше да бъде преплетен с нея.Той ахна в устата й от изненада, когато ръката й влезе в панталоните му и сграбчи члена му.Ръката й беше топла и той издаде нов стон от удоволствие.Тя не го галеше.Тя просто го държеше в ръката си.Сякаш го използваше, за да се заземи в тази реалност, той знаеше, че дори тя си е фантазирала.Той се наведе повече към нея и използва лявата си ръка, за да докосне лицето й, да я хване за врата, докато засмука устните й.Той усети как решителността й нараства и тя се премести, за да го облегне, като движението й го накара да легне по гръб.Устните им обаче никога не се разделиха и, като не искаше това да се случи, той се натисна на лакти.Тя все още държеше члена му в ръцете си.Той прехвърли тежестта си към левия си лакът, като искаше да докосне тялото й.Той използва дясната си ръка, за да докосне талията й и да потърка ръката си по цялото й тяло, той се спусна към кръглите й бедра и надолу по бедрото и хвана силно лявата й буза, като силната му хватка извади стон от устните й.Тя изстена в устата му и хватката й върху члена му се втвърди.Тя използва този момент, за да го погали и на свой ред да получи стон право в устата си от устните му.Той усети как тя потръпва под блуждаещите му ръце, а членът му пулсира и се втвърдява още повече в ръката й.Той премести тежестта си и се изправи в седнало положение, като освободи лявата си ръка.Сега той имаше две ръце, които използваше, за да открие тялото й.Той докосна цялото й тяло, усещайки всяка извивка, и продължи да сваля тениската с дълги ръкави, която носеше.Тя го позволи без никакви задръжки.Когато го вдигна над главата й, тя вдигна ръце, за да може той да го свали лесно.Сега най-накрая я видя добре и дъхът му спря в гърлото.Беше с черен сутиен с връзки.Покриваше обилните й гърди.Не можеше да се сдържа повече.Той се остави и се посвети изцяло на изследването на всеки сантиметър от тялото й.Той целуна устните й.Той я целуна по врата.Той смучеше плътта й навсякъде и всеки път, когато слизаше все по-надолу.Той целуна откритата плът близо до гърдите й, частта, която сутиенът не можеше да скрие.Тя притисна главата му, докато той я целуваше.Чуйте дишането, идващо в остър хрип.Тя ставаше все по-влажна.Разпалването вътре в нея беше нараснало до огън и огънят гореше все по-горещ и по-ярък.Тя знаеше, че след миг това ще се превърне в бумтящ пламък и единственото нещо, което може да го задоволи, ще бъде самият секс, той в нея, напълно.Тя вече беше отвъд точката без връщане.Без съжаление.Тя бързо го съблече и той го позволи.Собственото му тяло беше в огън, мислите му почти съвпадаха с нейните, само едно решение на ум.Когато ризата му се отдалечи, захвърлена настрани към купчината плат, тя използва момента, за да откачи сутиена си.В момента, в който тя го свали, той обхвана двете гърди в ръцете си и ги масажира, като дланта му опипа втвърденото зърно във всяка ръка.Той засмука дясната й гърда, докато масажира лявата и се редува.През цялото време тя пъшкаше и се блъскаше под него, топлината й преминаваше през дрехите й и навлизаше в него.Той прекара няколко минути в игра с гърдите й, смучеше ги и използваше езика си, за да щрака по зърното и дори да го захапе, премествайки се от едната на другата.Той излезе от него с вид без дъх и я погледна.Очите им се срещнаха и тя се усмихна.Затова той просто се наведе и потърка носа си в нейния.Точно както той направи, преди много време.Знаеше, че тя го прие като своя опашка, за да придвижи нещата напред, докато тя стана от скута му и свали панталоните си.Беше облечена с дънки, които свали много бавно, дразнеше го с широките си бедра и извивките си, очите й не напускаха неговите.Той продължаваше да я гледа, знаеше, че го дразни, но знаеше, че не трябва да бърза.Тя беше негова, точно сега, най-накрая.Дънките разчистиха глезените й и тя ги захвърли на купчината плат.Бикините й също бяха черни, от същия материал като сутиена.Тя му направи знак и той стана и набързо свали дънките си.Сега той беше по боксерките си, твърдостта му се виждаше през материала.Тя се приближи към него по страшен начин.Тя сложи ръце на гърдите му и го бутна към леглото.Той си позволи да бъде бутнат.Той я наблюдаваше, докато лежеше по гръб, възхищавайки се на тялото му, а погледът й се спря върху неговия твърд.Тя облиза устните си по зноен начин, което го възбуди още повече.Тя се наведе ниско към гърдите му, почти пълзейки като котка.Ръцете й опряха на гърдите му, когато тя се спусна към него и отново го целуна.Сега той знаеше, че тя отговаряше, докато тя се придвижваше от устните му към врата му, изпращайки вълни от удоволствие през тялото му, топлината се събираше в центъра.Тя се придвижи по-надолу, целуна гърдите му, целуна стомаха му и след това надолу.Тя целуна горнището на боксерките му и без да прекъсва зрителния контакт, освободи мъжеството му.Тя задържа погледа му, докато членът му потрепваше от вълнение.Тя прекъсна погледа и погледна члена му.Тя отново облиза устни и отвори широко уста.Той усети устата й, топлината й върху главата.Тя засмука бързо и пусна.Тя се отвори по-широко и този път взе повече от него, почти до средата.Тя слезе по-надолу и бързо отново се освободи.Тя отиде за трети път, като го взе чак до базата.Тя се освободи много бързо и отново отиде на работа.Тя смучеше и облизваше и го поемаше изцяло в устата си всеки завой.Беше на ръба през всичко това.Имаше чувството, че ще свършва всеки път, когато тя го приеме, но го задържа някак си.Просто не искаше да свършва.Все още не.Може би това беше единствената причина да се задържи.След няколко минути тя вдигна глава и го погледна, като се наведе да го целуне отново и той веднага пое контрола.Той я хвана за раменете и я обърна.Сега той беше върху нея.Целувайки я по същия начин, както преди, но той се задържа на врата и гърдите й още няколко секунди, стонът й го подтикваше да слезе по-надолу.Той я целуваше по корема, бедрата и бедрата й, докато триеше ръката си по путката й.Беше толкова горещо там и той усещаше влагата й от меката материя на бикините й, копринената материя му помагаше в начинанието му.Той бавно отстрани материала, който покриваше интимната й част.Той целуна вътрешната страна на бедрото и коляното й чак до глезените, докато бикините свалиха.Той направи същото.Той не откъсваше очи от нея, докато слизаше да я целуне между краката й.Отначало ме целуна нежно, без да му върви.Той използва средния си пръст, за да я изследва отвътре.Той използва езика си, за да опита соковете й, които текат, и използва пръста си, за да открие нейното сладко място.Той беше нащрек, слушаше стенанията й.Искаше да й достави удоволствие, както тя направи на него.Той добави още един пръст, за да извика силен стон от нея, той ускори крачката си.Той блъскаше и облизваше клитора й в същото време.Тя беше толкова потънала в усещането, със затворени очи, тя го хвана за главата, подтиквайки го да върви по-бързо и той се задължи, щастлив.Той усети как тялото й се сковава, чу как стоновете й стават все по-силни и го подтикват да върви по-бързо, тя крещеше, тя беше близо и той поднови блъскането си, докато тя стисна главата му здраво и тя потръпна от ефекта на оргазма си.Тя прекъсна хватката му и седна да го целуне, а тя го обърна и го облегна отново, както преди.Този път между тях нямаше преграда.Нямаше дънки, гащички или боксерка.Тя седеше там с топлината му между краката й.Беше толкова близо, че просто хвърли бедрото си напред и го удари вътре, но изчака търпеливо.Най-накрая тя се предаде, точно когато той се канеше да го направи.Тя се премести леко, протегна ръка зад гърба си, за да хване показалеца му, тя бавно я насочи към дупката си.Тя ахна от удоволствие.Беше толкова гореща, помисли си той отново.Усети как тя го успокоява отвътре.Бавно, бавно той усети, че влиза в нея, докато накрая тя седна напълно в скута му.Свършено е.Това, което и двамата искаха толкова дълго, най-накрая се случи.В този момент той почувствува спокойствие, което никога не е познавал, смесено с такова желание, което никога преди не е изпитвал.Чувстваше се щастлив.Чувстваше се въодушевен, толкова много емоции набъбваха в него.Той осъзна, че е затворил очи.Той осъзна, че за няколкото минути, че пишът му беше влязъл в путката й, беше видял с умственото си око.Той беше неговата плът, той съществуваше в нея и сега съществуваше вътре в нея.Той отвори очи и я погледна.Изненада обля лицето му, когато откри, че тя също е затворила очи.Тя също си представяше същото усещане.Искаше му се да тласне отново, усещането, че умът вцепенява.На всеки няколко секунди той усещаше как го стиска.Усети нейната влага.Точно когато той се готвеше отново да тласне, тя се раздвижи.Тя бавно се надигна, като сложи ръце на рамото му за подкрепа.Тя бавно се надигна, почти така, че членът му да излезе от путката й, само на устните и тя седна обратно.Тя ахна и изстена, докато увеличаваше скоростта.Тя се облегна назад и се подпря, като се държеше за коленете му.Гърбът й беше извит.Гърдите й бяха притиснати към лицето му.Той се задължи любезно, като засмука едната гърда, докато я поддържаше, като я държеше за бедрата.Тя изпъшка и изпомпва члена му в путката си.Той издаде стенания от удоволствие в плътта й, докато я смучеше.Усети как топките му се втвърдяват и ерекцията му се втвърдява още повече, знаейки, че се затваря за оргазъм, той затегна хватката си върху бедрата й."Чакай. Искам да те чукам отзад", казва той.Той беше посрещнат от яростна целувка по устните.Тя дори прехапа устните му.Тя кима."Да.

Чукай ме отзад."Думите й бяха неясни.Бързо се разместиха, тя беше на четири крака и бедрата й бяха леко повдигнати, задницата й беше изпъната като подарък за него, за да вземе, както пожелае.Тя искаше това, седналата поза беше интимна, но тя искаше да бъде прецакана сега, и то силно.Той се изравни близо до бедрата й.Той хвана бузите й за дупето и се раздели тогава. Той не гледаше, а я усещаше.Той използва свободната си ръка, за да насочи члена си към нейната дупка.Тя му помогна да влезе в нея, като разтвори устни за подаръка му.Той влезе в нея с един пълен тласък.Звукът толкова примамлив, толкова еротичен, че той натискаше и гърмяше бедрата си към нея, без дори да знае.Той я удряше силно, чукаше я силно и това й харесваше.Всеки тласък предизвикваше нов стон.Той усети, че соковете й се събират, имаше толкова много, че не усети никакво триене между члена си и нейната путка.Влизаше и излизаше от нея като горещ нож през масло.Тя изви гръб и се спусна на леглото.Сега му беше представено само дупето.Сега тя стенеше по-силно.Тя се готвеше за кулминация.Искаше да види лицето й като нея.Така че той го извади от нея."Майната ми. Защо го изваждаш, това се чувстваше толкова добре."Тя каза веднага.„Искам да те видя как свършваш.“ Той каза, като я обърна. Тя лежеше с разтворени крака, за да влезе той.

Той погледна лицето й още веднъж и си помисли, уау, тя беше толкова красива. Той насочи члена си вътре отново я и започна напъването си сайт за запознанства в кибритена кутия. Той знаеше, че и той е близо. Знаеше, че и тя е близо до втори оргазъм. Искаше да са заедно. Той хвана бедрата й, дори хвана краката й и ги разтвори и ги държеше един от друг със своите ръце, докато я удряше по-силно и по-дълбоко от всякога. Тя се гърчеше и стенеше под него. Той беше толкова близо сега, но искаше това да продължи. Искаше да трае вечно. Той пусна краката й и с един дълбоко тласък той отиде и я целуна по устните.

Тогава той дойде, дълбоко в нея. Тя изстена в устата му и когато той прекъсна целувката, тя изстена още по-силно. Собственият й оргазъм изпрати тръпки по тялото й. Тя го прегърна плътно до нея и го държеше там, докато не излезе от оргазма й. Той лежеше в ръцете й така, докато дишането й се успокоиs, докато членът му омекна в нея.Той стана достатъчно, за да погледне лицето й и видя усмивка върху него.Тя се наведе и отново го целуна.Той й отвърна на целуна.Той се отпусна близо до нея и тя се сгуши в ръката му.Тя нежно прокара пръст около гърдите му в кръг, докато той прокара пръст по рамото й.Той проследи линия надолу от предната й ръка до бедрата и я задържа там.Разглезено от много лошо изписване и конструкция на изреченията.Вероятно английският не е вашият първи език.Научете малко граматика и използвайте проверка на правописа..