Не мога да скоча. добре, малко сайт за запознанства за уикани. В началото не го забелязах, но все пак остаря. Той просто продължи да ме гледа. Предполагам, че ако не йогабот, то може би поне поработете върху фокуса и мотивацията си за това.Някак си ще те вкара в по-добро психическо състояние за това.Позволете ми да помисля как да го направя, ако желаете." "О..ммм, не губиш време, нали, К?" Усмихнах се и свих рамене; "ти ме познаваш.Барът няма да се спуска сам." Той се засмя.

О, може би не знаеш? Тя и аз се разделихме преди месеци."„Искам да кажа, съжалявам да го чуя. Е, добре. когато щракам с пръсти, ръцете ви падат, очите ви се затварят.

„Куц Крейн“ – засмя се той при спомена за прякора.„Както и да е, не седиш в класа на д-р Крейн и веднага се отстраняваш. "Е..." каза той и се обърна, "предполагам, че ще те видя утре." Когато стигнахме до вратата, аз се обърнах и се обърнах към него най-доброто азиатско приложение за запознанства reddit.