И благодаря, че ме нахрани. По-конкретно, сложните връзки между Ерос и властта, разкрити във взаимодействието между садизма и мазохизма, господството и подчинението имат дойде да ме очарова. Приятно е да науча, че поне един от моите ученици слуша на това, което имам да кажа по време на моите лекции, вместо просто да спекулирам за истината зад последните слухове относно личния ми живот."Всъщност фантазирането само за тези слухове беше заело голяма част от времето й, когато се събуди, така че тя отново се изчерви.Той имаше благоволението да не забележи нейния смущение и продължи.„Също така бих искал да удължа нашата асоциация за малко по-дълго от тази вечер, тъй като трябва да обсъдя някои планове относно последния ми проект с вас.“Тъмните му очи внимателно огледаха лицето й, смисълът му беше очевидно по-значителен, отколкото показваха думите му.Тя усети, че пулсът й се ускорява, защото това е моментът, за който е мечтала и се страхуваше едновременно, още от времето, когато се бе събрала смелост да се приближи до него след една от лекциите му.Несигурна дали може да се довери на гласа си, тя се съгласи с безмълвно кимване.Стивън я освободи от празната чаша и подкани служител, който ненатрапчиво се беше навъртял наблизо, да се приближи.Той хвана ръката й и с бърза крачка я поведе към асансьора.Няколко чифта очи проследиха бързото им преминаване и тя усети любопитните им погледи да горят в гърба й, така че се зарадва, когато той не си направи труда да извика асансьора, а вместо това отвори вратата до него.На стълбището отвъд, той я издърпа нагоре по едно стълбище, преди да отключи вратата, даваща достъп до следващия етаж, след което й даде знак да го изпревари в тъмната стая.Тя колебливо се подчини и силният тракане на вратата, която се затваря зад тях, прекъсвайки шума от продължаващия купон, накара тръпки по гърба й.Сякаш внезапно беше влязла в друг свят.След яркостта на галерията и стълбището очите й се нуждаеха от момент, за да се приспособят.Неочаквано тя се озова в просторен килер, слабо осветен от светлината, падаща през отворената врата към съседната стая.До голяма степен пълна поставка за вино заемаше цялата страна на стаята, а другата беше посветена на масивен хладилник и редици от рафтове, пълни с всякакви провизии.Той отново хвана ръката й и я поведе през вратата в съседната стая, която се оказа голяма, добре обзаведена кухня и трапезария.За първи път в живота си Джоана видя готварски остров извън изложбата на мебелен магазин.Трапезната маса беше поставена за двама."Моля, седнете. Всички останали обаче са го изоставили за повече плътски удоволствия, опасявам се.
Постоянното отговаряне на завоалирани запитвания относно състоянието на здравето ми прави разговора с тях твърде досаден за моите изтощени вкусове подписвайте сайтове за запознанства. Имах нужда от ново предизвикателство и затова реших да променя материала, с който работя. Можех да свикна с това, знаеш ли?“„Може би ще.Сега Стивън привлече цялото й внимание;по-ранната й сънливост е заменена от състояние на тревожно очакване и не малко опасение.„Преди около три години имах творческа криза. Вечерята ще бъде готова след минута.""Благодаря ти!"Тя деликатно се спусна на един от тежките на вид столове, който въпреки правата си висока облегалка се оказа изненадващо удобен.Той хвана китката й и галантно се поклони, докосна устните си до опакото на ръката й.Когато се изправи, той извади от джоба си чифт блестящи белезници и я погледна въпросително.Рефлексите ми за полет наистина се натоварват до предела тази вечер!Кривата мисъл засили увереността й и пренебрегвайки биещото си сърце, тя любезно му подаде другата си ръка."Изобщо не. Стивън е apk запознанства terbaik. Нека обаче първо да вдигнем тост за бъдещото ни сътрудничество, Джоана. Бях научен да уважавам местните обичаи, дори и да изглеждат малко странни.

Посещението на моето парти е повече от достатъчно, за да задоволи техния вкус за скандали и всъщност разговорът с мен би трябвало да се счита за акт на откровена лекомислие."„Значи бяхте принудени да поканите един от вашите скромни студенти да ви прави компания на откриването на първата ви изложба във вашата собствена галерия. Жени, които са водени от същото желание да изследват, водени от необходимостта да доведат своята вътрешна истина до най-пълното й осъзнаване и да я разкрият пред себе си, както и за другите, като станат това, което във вътрешния си гещалт винаги са били: живо произведение на изкуството."Той я погледна право в очите, преди да продължи.Спокойното му твърдение предизвика множество противоречиви импулси да препускат през нея.Образите, които думите му извикваха в съзнанието й, резонираха с дълбоко вкоренен аспект от нейната личност, който бе спял най-дълго време, но постепенно започна да доминира в нейните мечти и фантазии през последната година или около това.Други, по-познати части от нея бяха разтревожени и ужасени от същите тези образи.— Какво искаш да кажеш? Какво направи с тези жени?"За съжаление, това, което имам предвид, не е лесно да се обясни с думи.