Сякаш разопаковаше подаръка си, което беше точно това, което правеше използване на WhatsApp за онлайн запознанства. Тя седна на седалката до моята и ме спаси от още един неудобство. В нейния апартамент съпругът й Том каза благодарение на мен, той беше възрастен мъж на около осемдесет в инвалидна количка. Досега бях твърд като камък. Тя дръпна ме на леглото и целунах устните ми, пъхвайки езика й в устата ми.

За няколко месеца се сприятелих със старите Том и Джейн. Джейн изглеждаше гледаше стеснено през прозореца, тъй като не можеше чуй Предполагах, че не обръща внимание на всички груби забележки и това ме накара да се чувствам в безопасност. Джейн ме съблече, наслаждавайки се и целувайки всяка част от кожата, която откри. Ада все още крещеше, че иска да ме чука, а някои от другите казаха, че искат и аз да ги направя.