Беше толкова мил и учтив."„Да можете ли да направите сканиране за запознанства.
Но кой знае, може би ти си този, който може да го опитоми.""Аз! Дори не харесвам този човек. Той е мек отдолу, щом минеш през тази му дебела кора.“Всички се засмяха на това.Те й дадоха своите заповеди и тя тръгна да им вземе напитките.Когато тя си отиде, тя го погледна и каза: "Наистина ли си толкова мек отдолу?"— Мисля, че да. Така че, моля, направете това вместо мен? Обещавам, че ще намеря начин да ви върна по някакъв начин онлайн запознанства за неженени християни. Би било трудно да живея без него и го имам само от шест месеца.
Не мога да кажа каква ще бъде нощта ми. Родителите ми са мъртви една година и аз нямам повече причина да ги мразя.

И също така се радвам, че те срещнахме, Стефани.