Ти трябва да гледаш първи."— дразни го Тери.Тя постави единия си крак на дивана и започна бавно да обикаля бедрата си.Дона седеше и гледаше как Тери дразни клитора си с пръст и бавно разпръсква соковете си наоколо.Ароматът на пучката й изпълни стаята, когато тя започна бавно да гърби пръстите си.Тя пъхна първо един, после два пръста в мократа си цепка.Бедрата на Тери започнаха да се изпомпват напред, когато тя пъха трети пръст в капещата си путка, животинско сумтене се изплъзва от устните й.Дона трескаво търкаше собствената си путка, докато гледаше как Тери започва да достига кулминацията си.Тери се дръпна силно, когато дойде, пучката й издаваше непристойни мръскащи звуци, докато се стичаше крем по ръката си.Тери се качи на дивана и се настани в скута на Дона, като притисна ръцете й отстрани.Тя прокара мократа си ръка под носа на Дона и гледаше как Дона дълбоко вдишваше миризмата на пучката си.— Искаш ли да опиташ?Тери дразнеше Дона, докато държеше ръката си далеч от устните на Дона.— Да.— отвърна Дона, като езикът й се напрегна, за да усети вкуса на лепкавия сок.Тери й се ухили с наслада."Мисля, че трябва да ме умоляваш среща със срамежлив резервиран човек. За първи път?"тя попита.Дона кимна с глава."Да, дойдох с няколко приятели, но изглежда, че са намерили няколко момчета, с които да се заемат."Дона обясни.„Повечето жени идват тук за това. „Аз...“ беше всичко, което излязоха от устните й шепнешком. Веднага щом Тери свърши, тя седна назад и се обърна към Дона: „Не бях много сигурна, че ще дойдеш, но се радвам, че го направи.“помощ за Дона.Тери потопи глава към врата на Дона и започна нежно да хапе.Дона припадна, когато тръпки потекоха по гръбнака й.Тя остави тялото си да се стопи в това на Тери, когато усети как ръката на жената се движи нагоре по коляното й, след което се плъзна под полата й.Тя потръпна, когато ръката на Тери притисна бедрата й и след това обхвана покритата с гащички цепка.Дона искаше да я спре, но не успя.Тя не протестира, докато не усети как пръстите на Тери се закачат в бикините й и започнат да ги дърпат надолу.Тя се изчерви, знаейки, че бикините й са подгизнали от нейното вълнение.„Какво си...“ тя започна да протестира, като главата й махна към шофьора.Дона знаеше, че шофьорът ги наблюдава, тъй като многократно виждаше очите му в огледалото за обратно виждане.— Не се тревожи за това.Тери изгука в ухото на Дона.След леко колебание Дона позволи да се повдигне леко от седалката, позволявайки на Тери да дръпне бикините си до краката.Тери дръпна бикините бавно, захапайки врата на Дона.Тери завърши, като повдигна краката на Дона и издърпа чифта сини сатенени бикини върху черните помпи на Дона.Тя се отпусна с злобна усмивка на лицето."О, човече...

Дона грабна якето си и бързо взе пътя й към вратата, спирайки само да каже на един от приятелите си, че напуска Дона, намери Тери да чака точно пред бара.“Ще вземем такси до мен.“ Тери й каза, докато махна да свали такси. Беше рожденият ден на Дона и за съжаление съпругът й беше извън града за уикенда.Няколко нейни приятели я поканиха да излезем и по настояване на съпруга й тя реши да отиде.За нейно нещастие всички приятели на Дона бяха необвързани и скоро тя се оказа сама, тъй като приятелите й намериха приятели мъже.Дона остана да пие сама и беше на третото си питие, когато друга жена седна на празното столче до нея.Дона хвърли бърз поглед към жената, но се извърна, когато жената я улови да гледа.Тя хвърли поглед към бара, когато чу жената да поръчва питие, след което помоли бармана да напълни отново изпразнената й чаша.Барът стана претъпкан и Дона скоро се озова рамо до рамо със своя колега.Топлината в стаята подсили парфюма на жената и Дона започна да се възбужда от аромата.Тя реши да си тръгне, преди да се развълнува повече, и започна да се отдалечава от бара.— Тази вечер е доста претъпкано.— каза жената на Дона, преди да успее да си тръгне."О... Какво е твоето?“, попита тя, след което отпи глътка от питието си.— Аз съм Дона, радвам се да се запознаем.— отвърна Дона, опитвайки се да се отърси от смущението си.Тери отпи още една глътка от питието си и погледна Дона."Разбирам от ринга, че или съпрузите ви са на разстояние, или той ви пуска да играете?"— каза тя на Дона с широка усмивка."Е, той е извън града и не ми се искаше да стоя вътре и да гледам телевизия ecobee 4 свързване.

Готов си."Тери изгука, докато пръстът й се натискаше в гъста локва сок, събрал се върху чатала на бикините.Тя дръпна пръста си от локвата сметана, тънко въже от лепкавата материя дърпаше от бикините.Тери облиза пръста си веднъж, след което притисна лепкавата цифра към устните си.Устните й се покриха със соковете на Дона, докато смучеше пръста си.Дона я наблюдаваше през цялото време и с нетърпение прие, когато Тери се наведе напред и я целуна дълбоко.Вкусът на куката на Дона беше тежък за езика на Тери, докато тя го пъхаше в устата на Дона.Дона не обръщаше внимание на това, което се случваше около нея, и почти не осъзнаваше, че таксито е спряло да се движи.Тя остана без дъх, когато Тери прекъсна целувката и седеше и гледаше, докато плаща на шофьора на таксито.Тери даде на шофьора няколко банкноти и след това хвърли поглед към Дона с усмивка.— Забравих да ти дам бакшиша.— каза Тери на шофьора.Тя се обърна и подаде на мъжа сините сатенени бикини Дона."Прясно приготвени и вкусни са. "Ще ти покажа време, каквото никога не си имал." Дона все още беше зашеметена и беше, ако се движеше против волята си докато ръката й се придвижи, за да седне леко върху покритото с чорапи бедро на Тери. Знаеше, че мъжът й нямаше нищо против и че винаги са обсъждали тройка. Да се ​​върнем при мен", каза тя тихо.Дона сякаш не можеше да намери гласа си.Сърцето й биеше като чук и тя усещаше как пучката й се просмуква.Беше се заблудила с няколко момичета, докато беше в колежа, но никога с някой толкова пряк.Тази жена беше смела и сякаш знаеше всичко, което трябва да каже.Дона се оказа едновременно развълнувана и уплашена, а смесицата от емоции беше опияняваща.Хайде, не искаш да се прибираш сега." Тери продължи да увещава.

Дона намери много малко място между нея и Тери и седна в очакване, докато Тери даде на шофьора адреса на тяхната дестинация. Моля те, Господарке, прави с мен каквото искаш."— изстена тя с наситено червено от смущение."Ако ти позволя да смучиш спермата ми, ти ще бъдеш моя кучка. Това е страхотен пикап бар, но всъщност не ме интересува нито един от момчетата, които влизат.“— отвърна жената, а очите й се лутаха по Дона.„За мой късмет обаче, обикновено има красива дама, която също не намира нито едно от тези момчета за привлекателно.добави тя.Отнеха няколко секунди, докато смисълът на думите на жената достигне Дона.Тя се изчерви дълбоко, когато осъзна какво има предвид жената.„Имената Тери. Тери духна топло по врата на Дона. Тя се опита да рационализира нещата в главата си, но в крайна сметка топлината между бедрата й взе решението. Кажи ми, че мога да правя каквото си искам с теб."— каза тя със строго изражение на лицето."Да, ти можеш да правиш каквото искаш, Господарке.
„Ще си тръгвам.Ще се срещнем отвън.Не ме карайте да чакам твърде дълго." каза тя с игриво ръмжене. Искаш ли да си моя кучка?"Тери се усмихна.Дона беше отвъд възбудата, докато куката й изхвърляше собствения си отговор върху кожения диван."Да, искам да бъда твоя кучка! Аз съм твоята кучка, Господарка!"— извика тя.Тери се ухили триумфално, когато спусна ръка към чакащата уста на Дона.Тя предложи един пръст и гледаше как Дона го смуче като петел.Тери дръпна пръста и след това бутна и трите си лигави пръста в чакащата уста на Дона.Тя изсъска от вълнение, когато усети как езикът на Дона се плъзга между пръстите й, поглъщайки крема й.Дона бълбука в екстаз, когато устата й беше натъпкана с пръстите на Тери.Тя ахна въздух, когато Тери освободи пръстите си, но нямаше време да протестира.Тери се изправи на дивана и притисна питка към устата на Дона.Дона беше затрупана от куката на Тери, тъй като гъстите й сокове размазаха устните и лицето й.Заповедта не беше необходима, тъй като Дона намаза лицето си в куката на другата жена.Тя отвори широко уста и облиза дълбоко мократа цепка, наслаждавайки се на топлия лепкав крем, който изпълни сетивата й.Дона зарови езика си в путката на Тери и го завъртя, облизвайки лепкавите си стени.Сега, когато ръцете й бяха свободни, Дона работеше усилено и върху собствената си путка.Тя потърка и изви клитора си, докато Тери гърби лицето си.— По-добре не идвай, преди да направя кучка, иначе ще съжаляваш.Тери й заповяда, дърпайки рязко косата на Дона.Дона изстена от болката и заповедта, а след това удвои усилията си да угоди на господарката си.Тя завъртя езика си дълбоко вътре, след което започна рязко да смуче клитора на Тери.Дона хапеше и сучеше, опитвайки се да направи Тери кулминацията преди нея.Тя усети как контролът й се изплъзва, но не можеше да спре да си играе със собствената си пулсираща путка.Дона почувства някаква надежда, когато Тери започна да се гърби срещу лицето й.Носът й започна да я боли от ударите на бедрата на Тери, а езикът й имаше чувството, че гори.Дона изстена от болезненото си удоволствие в капещата цепка на Тери, докато усещаше, че Тери изпада в оргазъм.Дона притисна силно клитора си и изкрещя, когато започна да достига кулминацията си.Тялото й се отдръпна от дивана и тя заплаши, че ще изхвърли Тери от нейния кацал.Тери изглеждаше забравила, докато продължаваше да се приближава до устата на Дона, а кремът й се стичаше по брадичката на Дона.В крайна сметка тя се върна на себе си и се противопостави на Дона.Дона можеше само да гали езика си по мократа цепка на Тери, тъй като собствената й кулминация я беше оставила твърде слаба, за да се движи.Тери скоро се умори от позицията си и се плъзна надолу, за да стъпи отново в скута на Дона.Тя прокара ръце през косата на Дона и след това я целуна дълбоко.Вкусът на путка беше тежък по лицето на Дона и Тери не можеше да се насити."Мой, ти си голяма изненада. Моля.

Няма лошо да изляза и да се забавлявам."— отвърна Дона отбранително.Тери допи остатъка от питието си на една бърза глътка и след това облиза последната капка от ръба на чашата си.Дона беше изненадана, когато Тери се наведе близо до нея.Тя потръпна, когато устните на Тери меко докосна ухото й.Дона седеше замръзнала, докато Тери дишаше горещо в ухото й."Хайде, нека не се блъскаме в храсталака.