Тя се присмя на прекъсването, докато пръстът му натискаше зумера отвън.Погледна към часовника, който висеше високо на далечната стена, тя отбеляза с мъмрене, че гостът й е подранил.Тя щеше да бъде сигурна, че той ще бъде наказан за това престъпление.Тя отвори вратата на градската си къща в Риджънтс Парк и погледна оплешивяващ, здрав мъж с евтин бизнес костюм и куфарче, залепено за ръката му, докато висеше нервно до него.Тя държеше леко горяща цигара между пръстите си, която небрежно сложи между устните си.Тя го погледна на верандата, задържайки погледа си за момент, за да може гледката на улицата да стане свидетел на пристигането му, за негово очевидно недоволство, когато издуха струйка дим в зачервеното му лице.Той се блъсна покрай нея в апартамента с бързина, която не допринесе за нейната неотложност.Стисна здраво куфарчето си с две ръце, докато премести тежестта си на място нервно, докато спря в дълбокия коридор, покрит с мокет.„Какво има, ще си напикаеш панталоните?“хвърли тя към него със снизходителен поглед, докато минаваше покрай него по пурпурния мокет коридор.Тя спря и застана пред една врата, обърнала глава към него, докосвайки ключа по начин, който подчертаваше червените върхове на дългите й нокти.Тя се усмихна на себе си, когато блясък на пот се натрупа по главата му и се стичаше по високото му чело.Той бързо се отправи към вратата, когато се приближи целенасочено, тя я затвори, за да му препречи пътя.— Майка ти никога не те е учила на маниери?Дори не „здравей“?Тя му каза.Той не я похвали с отговор и се пробута покрай и надолу по стълбите с фамилиарност, която подсказваше, че е минавал по този път и преди.Той спря в дъното на стълбите и застана пред слабо осветена стая, осветена само от рядко поставени свещи, които хвърляха кошмарни форми на сенки по стените, докато огромно, високо достигащо ар деко огледало висеше от главната стена, извито надолу, за да изобрази те наистина бяха страхливи, гротескни същества.Тя пристъпи леко, една по една стълба, без никаква спешност, тъй като пълният й кадър се виждаше бавно с всяка стъпка.Очите му проследиха глезена й, изпъвайки се нагоре по пътя на стройните й крака, увити в копринен чорап, който се простираше чак нагоре и през тънкия й пол до колана с тиранти.Тя отвори роклята си, за да разкрие неговите пищни, пълни гърди, деликатно сгушени в сутиен, който я ласкаеше и го караше да се изчерви като перверзника, който беше.„Ти си курва на майката, трябваше да има благоприличието да те остави да капеш от дупката между краката й, нещастно, жалко извинение за човек.“— каза тя на висок глас, обикаляйки го, пренебрегвайки го напълно.Той се обърна, за да я задържи в полезрението си, докато тя се плъзгаше покрай нея.Тя отиде до кожено кресло, в което седна и се отпусна.Лакътната й подпряна на подлакътника на стола, тънките й китки поддържаха брадичката й почти без да се докосват, докато тя го гледаше мълчаливо.Той стоеше в центъра на стаята, докато тя чакаше в очакване, а погледът й никога не се откъсваше от ужасната гледка пред нея.Погледът й се спря, докато той трепереше под памучния си костюм и когато лявата й вежда се повдигна, той пое дълбоко, осъзнато дъх и се подчини на командата с осъзнатост, която го караше да се притеснява.Ръцете му се бореха с вратовръзката, после с копчетата на ризата, докато безцеремонно ги хвърли на пода.Очите й не правеха нищо, за да прикрият отблъскването й при вида на остарелия му, увиснал труп;въпреки това те му казаха да продължи.Ръцете му се протегнаха надолу и колебливо разкопчаха ципа на панталоните му и задържаха за моментно съзерцание, преди да паднат до глезените му.Той ги изрита, без първо да си събуе обувките, а тя гледаше, уморена от зрелището.Тя стоеше, издигайки се, докато сянка от извивките на тялото й се издигаше дълго през стаята, прорязвайки декора като горещ нож през масло.Тя погледна надолу към пода и забеляза плодовете, които бяха избягали от куфарчето му, погледна го с усмивка, която накара кръвта му да закипи и червата му да се разбият.Тя пристъпи към него с три движения и застана пред него.Той вдигна поглед не към нея, а към пода с наведена от срам глава.И двете му ръце се плъзнаха надолу по слиповете и той излезе от тях нестабилен като ученик, който току-що се беше напикал в тях.Отпуснатият му член увисна патетично между краката му, безцеремонно изложен на показ, за ​​да може тя да стане свидетел.Тя го погледна с отвращение и погледна отново нагоре, отвратена от гледката на гнилия червей, който стоеше пред нея, отвратена от мисълта за всички болни кучи, на които някога е имал нещастието да причини венерическите си болести.— Вземете ябълката.— каза тя строго.Той го направи без съмнение, въпреки че в действията му имаше колебание.Държеше го неудобно в ръката си.Тя протегна своето, макар че поканата не беше достатъчно, за да го схване.— Какво искаш, писмена покана?Каза му тя, докато ръката й чакаше, докато лежеше отворена, окачена на кръста.Той го постави в дланта на ръката й, пръстите й си играеха с него, докато тя стисна.Тя го държеше нагоре и до устата си.Червените й устни нежно съблазняват червената кожа на ябълката.Тя го захапа като дете с размерите на дете, докато го гледаше, боцът му се надигна жално при гледката.Отврати й се, тя изплю ябълката от устата си, удряйки го в лицето, докато той се извиваше от внезапния удар.Той направи това послушно, като държеше нагоре узрял жълт банан за нея.Тя натисна ябълката между зъбите му и той я захапа, докато тя изпълваше устата му.Можеше да диша, само през носа, докато той поглъщаше дихателните му пътища, болезнено заключвайки челюстта му като менгеме.Тя взе банана от него и го заобиколи леко, оглеждайки го нагоре-надолу, а лицето й се изписа на чист бунт.Лицето му придаваше вид на мъж, който не обичаше опасни жени да стоят зад него.Тя ритна глезените му по веднъж, докато те се препъваха, променяйки неудобната му стойка.Неочакваният студ го накара да трепне, когато нещо докосна кожата около задните му части.Той леко се стопли при докосването му, докато натискаше леко, бавно навлизайки в неволния му проход, който устояваше на нежеланото нахлуване.Тя държеше банана стабилно и го прокара през пухкавата бяла коса на бузите му, разделяйки се с колебание.Тя усети как мускулите му се свиват и той се опита на воля да се отпусне, за да посрещне госта.С бавно, насочено издишване тя се приближи болезнено вътре в него, докато не беше наполовина потопена в отвора му.Ръката й я остави недостойна в него и се върна в полезрението му.Тялото му беше извито напред от бедрата, раменете му трепереха от дискомфорт, който говореше за цялото му същество, с изключение на болния вид на наслада, който се криеше под дълбините на очите му.Тя застана до него и притисна устните си достатъчно близо до ухото му, така че той да усеща горещия й дъх върху лобите и шията си.— Не заслужаваш съжаление и няма да получиш от мен.— прошепна тя.Треперенето му беше посрещнато от пареща болка от ректума, извиването му беше неконтролируемо, но само добави към перверзното му удоволствие.Тя го удари снизходително по лицето, докато го оставяше да се свие.Тя се обърна към него, когато той вдигна поглед, сега болката беше поносима, но само за миг, когато той хвърли поглед към изтрития камшик, който се придържаше от ръката й.Тя го вдигна над главата си и го завърза върху голия му торс, като се отдръпна от гърдите му, когато го разряза и пусна струя кръв, която изплю от разкъсаната му кожа.Тя го пусна отново, като се разпука, когато той удари треперещото му, изцапано от пот и кръв тяло.Тя го набиваше отмъстително чрез жалкото му хленчене и молби, което й служи само да използва повече сила и по-малко старание.Неговият свирещ се боц стоеше развълнуван, докато се влюбваше сред насилието, което му беше нанесено.Намокреният банан се изцеди от кожата му, сега почернял, насинен и разцепен, разкъсан от яростните тласъци на болното му тяло.Той стоеше, бликащ и пулсиращ с възхитените си награди, които се просмукваха през стенания и задушени хватки за въздух, докато се задавяше с почти цялата ябълка, заседнала в гърлото му, горещата му отрова се изстреля над стомаха му и над пода в недостойно начин, който я не удовлетвори.Тя хвърли оръжието си като дете играчка и отмести поглед от вулгарността на постъпката, очите й паднаха върху себе си от извисяващото се черно огледало нависоко, изражението на задоволство на лицето й, когато дяволската й усмивка се срещна и я погледна обратно. .Той погледна надолу към жалката гледка пред нея и му хвърли поглед, който го прониза.Веднага падна на колене, залегналият банан, който се изсипа по задната част на краката му, влажен и лепкав, навлече сълзи в очите му в нова открита болка.Тя застана зад него и погледна надолу над него, като вдигна левия си стилет и го вдигна до височината на свиещия се отзад.Тя постави края на банана с върха на петата и избута напред с тежестта на цялото си тяло.От него се изтръгна стон, изтръгнат от тъмни дълбини, за които знаеше, че не съществуват.Тя се усмихна садистично, докато той плачеше патетично на купчина на пода. колко дълго трябва да остана в сайт за запознанства.