Тя се изви развълнувано, докато обуваше черните си чорапи под черната си пола с дължина до коленете.Лекият материал се стичаше около оформените й бедра, докато тя повдигаше коленете си.Бледорусата й коса се стичаше по раменете и черната блуза, която носеше.— Той наистина идва!— помисли си тя.Тя се срещна с него за вечеря в ресторанта в хотела срещу местното летище и оттам... тя остави ума си да се отклони към новия подходящ комплект сутиен и прашки, които беше купила само за тази вечер, и отново потръпна.Неговите думи, идеите му, гласът му...
тя обичаше всичко в това, което обещаваше тази нощ.Тя приключи с обличането и избра чифт токчета с каишки на глезените, които почти изглеждаха като обувки на танцьорки.Влезе в банята, за да се огледа в огледалото за около стотен път същия следобед.Тя зърна подвижния си душ в огледалото и започна да получава изтръпване между краката й.„Не“, каза си тя.— Трябва да почакаш.Вече беше изпитала два оргазма под сутрешния си душ, играейки си с водата и беше готова за още.Тя се отправи бързо към хотела му и когато влезе в ресторанта, веднага го видя.Той се изправи, когато тя направи зрителен контакт и тя почти се стопи при вида му и интензивността на погледа му.Беше облечен с черни панталони и обувки, покрити с изумруденозелена риза с яка и черно спортно палто.„Цялата тази работа да се обличам, само за да го накарам да го откъсна от него“, размишляваше си тя, леко се изчервявайки при тази мисъл.„Не си толкова лесна“, каза си тя, опитвайки се да се насили да се успокои.Очите му зад голите стоманени жици на очилата му й се усмихнаха, когато ъглите на устата му се обърнаха все така леко нагоре.Неговата късо подстригана козя брадичка накара врата й да гъделичка при мисълта, че преминава по кожата й.— Натали — каза той тихо."Радвам се да те видя."„Ти също, Роб“, отвърна тя, като се ухили от ухо до ухо, докато го обви с ръце.Хапнаха добре, но бързо, по-голямата част от малките приказки бяха изчерпани от години разговори в интернет.Той попита за семейството й и тя отговори между хапките от храната си.След лек десерт той плати и те застанаха и се преместиха до входа на заведението.Тя хвърли поглед към асансьорите на хотела.Той сякаш не забеляза.„Как се чувстваш да отидеш да гледаш филм, скъпа?“попита той.Тя се изкикоти.„Мисля, че мога да се справя с това“, каза тя.Те отидоха до колата й, вървяйки ръка за ръка, и тя замина с колата до местния театър, където избраха филм, който беше излязъл за малко и който никой от тях не беше гледал.Той я поведе до задната част на почти празния театър, седящ в сенките между две от горните лампи."Значи това е мястото, където той прави своя ход, а? Е, просто ще трябва да го изненадам!"тя мислеше.Тя се извини в тоалетната и там свали бикините си, като напъха крехката мостра материал в чантата си.Пръстите й леко проследиха купчината й плът и тя потръпна, слаба в коленете, преди да се принуди да спре, преди да мастурбира отново там в женската тоалетна.Тя се върна в театъра, изкачи се през коленете му, за да се върне на мястото си, чудейки се дали той ще забележи, че е възбудена.Той хвана ръката й, когато филмът започна и веднъж започна лениво да гали бедрото й с пръст, но така и не отиде по-далеч от това.Тя започваше да се разочарова.Тя се върна в хотела му и той никога не се замисли дали тя влезе вътре с него.Тя се усмихна с лека доволна усмивка и те изчакаха, след като той натисна бутона за повикване на асансьора.Плъзна ръка около нея и я придърпа към себе си.Дишането й се ускори, когато го погледна в очите, брадичката й се надигна, за да го целуне.Очите й се затвориха, когато той се наведе, а устните му докосна нейните, притискайки се към нейните, езикът й се плъзна между устните й, за да проследи устата му, докато той плъзгаше по езика й и се натискаше в устата й.Тя въздъхна въпреки себе си.„И с това ми даде всичко, за което се осмелявах да мечтая през последните четири години, Натали“, каза той и влезе в асансьора."Обади ми се, когато се събудиш и утре ще направим нещо. Лека нощ, скъпа", каза той с усмивка, когато вратите се затвориха.Не можеше да повярва!Не беше опитал нищо, нито я докосна, нито намекна или нещо подобно!Тук тя стоеше във фоайето на хотела, в което той беше прелетял стотици мили, за да остане, намокряйки се от невероятната му целувка, и всичко, което трябваше да каже, беше „Обади ми се сутринта!“Нервът!Но винаги имаше утре...
междувременно тя чу как гаджето си, оперирано с вода, я вика.Тя се обади в хотела на следващата сутрин и поиска стаята му.„Време е, сънливко, след сънищата, които имах за теб и тези, за които съм сигурен, че ти си имал за мен, станах светъл и рано!той я поздрави в обичайното си флиртуващо настроение.„Както и да е, поискай ключ от бюрото, под твоето име, и ела, когато стигнеш тук, ще закусим някъде. Ще се кача под душа. Ще се видим след няколко, скъпа“, той завърши с мъркане и затвори.Тя отново беше зашеметена за момент, но бързо се облече и се запъти обратно към хотела, напълно несигурна какво да очаква от него днес.Тя поиска на гишето ключ на нейното име и й дадоха и номера на стаята.Тя се отправи към стаята, пъхна ключа в ключалката и отвори вратата точно навреме, за да чуе как душът се изключва.— Ще изляза след секунда — извика той.— На плота има кафе и малко сокове.Тя се обърна и избра сладкиш от подноса за закуска, който беше донесен в стаята, и седна на стола за момент.Излезе от банята само с бяла кърпа, прибрана около кръста, толкова зле, че трябваше да я държи с една ръка.Очите й погълнаха кожата му и тя знаеше, че времето й е дошло.Тя застана и се придвижи до него.— Роб — каза тя, докато свали ръката му от кърпата и я събори от тялото му, като прокара ръка по бедрото му.— Целуни ме, както направи снощи.Той я взе в ръцете си и я целуна дълбоко, буквално отслабвайки коленете й, докато езикът му търсеше нейния, танцувайки и играейки в устата й.Той прокара ръце по кръста й, повдигна ризата й над главата й, проследи върховете на пръстите си надолу отстрани, хващайки едновременно свободните й панталони и бельото й, като ги дърпаше на пода, докато коленичи.Той вдигна поглед към малкото парче коса между краката й и погледна нагоре към очите й, като я бутна нежно по гръб, за да седне на леглото, коленете й се разтвориха, докато тя се отпусна и се подготви за това, което се надяваше да предстои.Той прокара ръце нагоре-надолу по гладките й крака, проследявайки целувки по вътрешната страна на едното коляно, преди накрая и бавно да целуна път нагоре по тялото й.Той отново хвърли поглед към нея палаво и се облегна назад, спуснал брадичката си между бедрата й, карайки я да се напрегне от усещането за дъха му върху вулвата й.Той колебливо измъкна езика си от устата си, потупвайки с него устните й на няколко места.Тя ахна от удоволствие и се опита да се приближи до него.Той усети как се смее повече, отколкото тя го чу, и плоският му език бавно облиза цялата дължина на пола й, като върхът на езика му се заби в плътта й в горната част, търсейки нещо, което бързо намери, съдейки по нейните реакции.Тя изпищя, когато езикът му намери клитора й и той започна да проследява фигура с осмица, като щрака с език от едната към другата страна при всяко преминаване.Тя изстена силно от начина, по който той изглежда знаеше точно как да я докосне с език.От време на време той го изглаждаше и го плъзгаше между устните й към мокрия й отвор и жадно обикаляше вкуса по кожата й, като сам леко въздъхваше.Тя щеше да скимти, ако той веднага не се върне към клитора й и скоро върховете на пръстите му започнаха да събират в себе си влагата, която започваше да се появява на устните й, докато масажираха плътта около нейния отвор, дразнеха, натискайки, всяко усещане добавяйки към това, което вече правеше с езика си.Тялото й започна да се напряга и тя прокара ръка през косата му, умолявайки го да не спира това, което прави, и се закле, че почти го усети да се усмихва, докато той притисна езика си към клитора й и един от пръстите му проследи изглаждащата се кожа извън нейния отвор.Тя почти скочи от леглото, когато този пръст бавно се натисна във вагината й.Тя изстена силно и всеки мускул в таза й се стисна върху този пръст, докато той нежно проследи вътрешността на мокрото й путка, прокарвайки върха на пръста си по най-чувствителните места.Тя започна тихо изстенание, което беше прекъснато само от дъх, когато бедрата й се отдръпнаха назад към намесата, като се издърпаха нежно, ръката й в косата му сега допираше главата му, за да се увери, че той няма да я изостави сега.Цялото й тяло започна да се свива, когато топлата болка дълбоко в нея нарасна и тя изстена силно, прекъснато от няколко изсумтения, докато езикът му танцуваше с клитора й, избутвайки я над границата на оргазъм.Той се отпусна с доволна усмивка, но остави ръката си натам, усещайки как мускулите й продължават да се свиват, тъй като тя изглеждаше парализирана за няколко секунди, а на лицето й беше застинало изражение на пълен екстаз.След това, което й се стори цяла вечност, тя премигна бавно и се прокашля, последният звук от което беше задавено скърцане, докато оргазмът изтласква въздуха от дробовете й.Той бавно отстрани ръката си от слабините й, докато тя потръпваше с всеки милиметър, който той премести.Той легна до нея с усмивка.Тя посегна към него и го притисна до себе си за няколко мига, преди да го погледне със собствена мека усмивка и да придърпа лицето му към себе си и да го целуне дълбоко и страстно.Тя придърпа тялото му по-близо до себе си и над себе си, като хвана една ръка, за да го насочи към мястото, където тя искаше да бъде.Той я целуна изоставено, докато бедрата му нежно се спуснаха, за да срещнат нейните, пенисът му навлезе в нея, разпръсвайки я много по-далеч, отколкото пръстът му беше направил.Тя прехапа малко устна и стисна раменете му, докато той си пробиваше път в нея с кратки удари, като накрая й даде всичко от себе си, тазът му се стържеше в клитора й и я караше да стене силно.Той я целуна свирепо, докато я нанасяше дълги бавни удари, спирайки от време на време, за да потръпне от удоволствие и да бъде напълно изумен от тази жена, с която правеше любов.Усети, че тъпата болка започва отново, и се закле, че той я засилва с докосване.Тя го улови да прехапе леко устните си и го целуна отново, свивайки мускулите си в насърчение с усмивка.Той я целуна, като езикът му се плъзна между устните й, когато той започна да натиска по-бързо, изграждайки оргазма й с много по-добра скорост, карайки я да стене силно, да извика името му.Той също започна да стене и нежно засмука шията и ключицата й, когато усети, че собственият му оргазъм започва.Той изпъшка силно и тя усети как пениса му се свива в себе си, заливайки я с различно чувство и предизвиквайки собствения си оргазъм.Тялото й се зачерви и мускулите й сякаш доеха спермата от все още твърдия му член, когато тя усети как няколко вълни от удоволствие се търкалят през тялото си.И двамата лежаха внимателно, без да се движат дълго време.Той притисна врата й с нос и я целуна.— Натали?— попита той, чудейки се дали е будна."Знам, скъпа, да спим. Имам още много планове за теб."Тя се кълнеше, че усети как се усмихва, докато избледняваше да го сънува.1 запознанства по време на развод Арканзас. Започнете и се съсредоточете върху действията на романтика и ухажване на жената, дори ако тя трябва да бъде готова и гореща.2. Не започвайте с клитора.Сексуалните зони на жените вече са твърде чувствителни.Използвайте малко любовна игра.Напънете с дълбоки целувки и я подгответе, като включите гърдите й.3. Галете я.бъдете нежни, въпреки че може да става много физическа.Истински любовник знае как да направи това.Жените обичат вълнението и потока от любов, който трябва да бъде бавен и възможно най-сексуален.4. Всички жени, изглежда, са различни.Всеки от тях има специален начин или набор от начини.Любовникът трябва да е много наясно с промените, какво я харесва и какво не.Разнообразието е това, което жените изглежда искат в сексуалния акт.Но всяка жена е различна.Следвайте нейните комуникации и желания.5. За бога, не й се смейте, особено когато правите любов.Усмихвайки се, разговаряйки с любов, обожавайки я, давайки й да разбере колко е желана.Удовлетвори я.6 най-добрите сайтове за запознанства за вдовици. Повечето жени, които познавам, не мечтаят любовниците им да идват в тях.7. Накарайте я да доставя удоволствие на вашия обект и, ако можете, й помогнете да постигне толкова оргазми, колкото иска.Гледането и участието в женския оргазъм е изключително.Любовникът може да се почувства по-сексуално силен, за да види тези оргазми.8. Не лягайте да спите след него.Това е егоистично и грубо.Дръжте я, целувайте я, говорете тихо, галете я по косата или каквото и да било.Отделете време, за да се възстановите и вие двамата можете да направите една любовна нощ с много удоволствия.9. Не се притеснявайте дали любовникът ви е наистина красив.Някои от по-малките и външно благословени правят най-фантастичните любовници..